Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9 Đề giữa kì 1 Môn toán lớp 9 (Đại số & Hình...

Đề giữa kì 1 Môn toán lớp 9 (Đại số & Hình học) có đáp án

CHIA SẺ

Đề thi kiểm tra chất lượng giữa kì 1 lớp 9 Toán (Đại số & Hình học) có đáp án. Thời gian làm bài 45 phút.

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: ĐẠI SỐ – LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm 01 trang)

1 (2,0 điểm). Tính

1)   √(4/9)                                      2) √25 + √49 – √144

3) √2(√8 + √2)                               4) (√3 – √2) (√3 + √2)

2 (4,0 điểm). Rút gọn các biểu thức (giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa)         cau2 toan dai9

3 (3,0 điểm). Tìm x biết

cau3 toan dai9

4 (1,0 điểm).

1) Phân tích thành nhân tử: x√x + y √y

2) Tìm x biết

cau4toandai9


 

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: HÌNH HỌC – LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm 01 trang)

1 (4,0 điểm). Cho hình vẽ sau

CAU1HINHHOC91) Hãy viết công thức tính sinα; cosα; tanα và cotα theo a; b; c

2) Áp dụng các công thức trên chứng minh rằng:

a) tanα . cotα = 1;

b) sin2α + cos2α = 1.

2 (4,0 điểm). Cho tam giác ABC biết AB = 4cm; AC = 3cm và BC = 5cm.

1) Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác vuông;

2) Tính số đo góc B và góc C;

3) Tính đường cao AH của tam giác.

3 (2,0 điểm). Cho đường tròn tâm O. Lấy A là một điểm nằm bên trong và B là điểm nằm ngoài đường tròn sao cho ba điểm O; A; B không thẳng hàng.

Chứng minh rằng góc ∠OAB > ∠OBA.


Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi giữa kì 1 lớp 9 Toán – Đại số

Đáp án đề thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 Toán Đại số câu 1
Đáp án đề thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 Toán Đại số câu 1
Đáp án đề thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 Toán Đại số câu 2
Đáp án đề thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 Toán Đại số câu 2
Đáp án đề thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 Toán Đại số câu 3
Đáp án đề thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 Toán Đại số câu 3
Đáp án đề thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 Toán Đại số câu 4
Đáp án đề thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9 Toán Đại số câu 4

Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi giữa kì 1 lớp 9 Toán – Hình học

Đáp án câu 1 - Thi kiểm tra giữa kì 1 Hình lớp 9
Đáp án câu 1 – Thi kiểm tra giữa kì 1 Hình lớp 9
Đáp án câu 2 - Thi kiểm tra giữa kì 1 Hình lớp 9
Đáp án câu 2 – Thi kiểm tra giữa kì 1 Hình lớp 9
Đáp án câu 3 - Thi kiểm tra giữa kì 1 Hình lớp 9
Đáp án câu 3 – Thi kiểm tra giữa kì 1 Hình lớp 9

Chú ý: – Giáo viên có thể chia nhỏ biểu điểm

            – Học sinh làm cách khác, đúng vẫn chấm điểm tối đa

CHIA SẺ