Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 toán (Đại số...

Đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 toán (Đại số và hình học)

CHIA SẺ

Đề thi kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 Toán (Đại số và hình học). Thời gian làm bài 45 phút phòng GD&ĐT Bình Giang.

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ 1

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: ĐẠI SỐ – LỚP 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm 01 trang)

1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính:

1) x ( x + y );          2) x4 : x2;

3) x2y : xy;              4) (x2  + xy) : x.

2 (3,0 điểm). Phân tích đa thức thành nhân tử:

1) 5x – 10y  ;                            3) x2 + 2xy + y2;

2) x2 – y2 ;                               4) x(x – y) + 2(x –y).

3 (3,0 điểm). Tìm x, biết:

1) 3x – 9 = 0 ;                          3) x2 + 2x + 1 = 0;

2) x2 – 2x = 0 ;                        4) x(x – 1) + 2 (x -1) = 0 .

4 (2,0 điểm).

1) Thực hiện phép chia đa thức x3 + 3x2 + 3 cho đa thức x2 + 1;

2) Tìm số a để đa thức x3 + 3x2 + 3x + a chia hết cho đa thức x + 2.


 

 

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ 1

NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: HÌNH HỌC – LỚP 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm 01 trang)

1 (5,0 điểm). Vẽ tứ giác ABCD trong từng trường hợp sau đây và cho biết trong mỗi trường hợp đó tứ giác ABCD là hình gì ? (Không cần chứng minh)

1) AB // CD ;

2) AB // CD và  ;

3) ∠A = ∠D= 900 ;

4) AB // CD và AD // BC ;

5) AB // CD; AD // BC; ∠A = 90 0.

2 (4,0 điểm). Cho hình thang cân ABCD (AB // CD, AB < CD). Kẻ các đường cao AE, BF của hình thang. Chứng minh rằng:

1) DE = CF ;

2) Tứ giác ABFE là hình chữ nhật ;

3) Tính AD, biết AB = 8cm, CD = 14cm, AE = 4cm.

3 (1,0 điểm). Cho tứ giác ABC
D.Gọi E và F thứ tự là trung điểm của AD và BC, biết cau3 . Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang.


Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 8 Toán – Đại số.

Dap an de thi giua ki 1 Toan Dai so 8 cau 1,2
Dap an de thi giua ki 1 Toan Dai so 8 cau 1,2
Dap an de thi giua ki 1 Toan Dai so 8 cau 3,4
Dap an de thi giua ki 1 Toan Dai so 8 cau 3,4

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 8 Toán – Hình học

cau 1 hinh
Đáp án câu 1 thi kiểm tra giữa kì 1 toán Hình 8
Đáp án câu 2 thi kiểm tra giữa kì 1 toán Hình 8
Đáp án câu 2 thi kiểm tra giữa kì 1 toán Hình 8
Đáp án câu 3thi kiểm tra giữa kì 1 toán Hình 8
Đáp án câu 3thi kiểm tra giữa kì 1 toán Hình 8

Chú ý: Giáo viên có thể chia nhỏ biểu điểm. Học sinh làm cách khác, đúng vẫn chấm điểm tối đa.

CHIA SẺ