Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề thi khối lớp 9 giữa kì 1 năm 2019 môn Toán của PGD&ĐT Q. Hà Đông (Hà Nội)

Đề thi khối lớp 9 giữa kì 1 năm 2019 môn Toán của PGD&ĐT Q. Hà Đông (Hà Nội) gồm các câu: Thực hiện tính và rút gọn biểu thức; Tính giá trị biểu thức; GIải các phương trình…

Bài 1.(2đ)  Thực hiện phép tính và rút gọn các biểu thức sau:

Bài 2. (2.5đ) Giải các phương trình

Bài 3. (2,0 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Cho biểu thức: A = (2x + 1)/(x√x – 1) – 1/(√x – 1) và B = (√x + 3) / (x + √x + 1) (với x ≥ 0; x ≠ 1)

a) Tính giá trị của B khi x = 16

Advertisements (Quảng cáo)

b) Đặt P = A : B. Rút gọn biểu thức P;

c) Tìm x để P < ½

Bài 4. (3,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A. Từ trung điểm E của cạnh AC kẻ EF vuông góc với BC tại F.

a) Cho BC = 20cm, sinC = 0,6. Giải tam giác ABC;

b) Chứng minh rằng: AC2 = 2CF.CB

c) Chứng minh: AF = BE.cosC

Bài 5. (0,5 điểm). Giải phương trình:3√(x – 2) + √(x + 1) = 3

Ảnh chụp đề thi của học sinh gửi lên Dethikiemtra.com

Advertisements (Quảng cáo)