Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 Đề kiểm tra kì 1 lớp 9 môn Địa Lý năm 2015...

Đề kiểm tra kì 1 lớp 9 môn Địa Lý năm 2015 Quận 3 TP Hồ Chí Minh

CHIA SẺ

Phòng GD & ĐT Quận 3 TP.HCM

Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Khối 9

Môn: Địa Lý – Thời gian làm bài: 45 phút

1. (2 điểm)

Hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh tế – xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

2: ( 2 điểm)

Dựa vào bảng số liệu: Mật độ dân số của Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước năm 2003 dưới đây:

Đồng bằng sông hồng Trung du và miền núi Bắc Bộ Bắc Trung Bộ Tây Nguyên Cả nước
Mật độ dân số ( người/km2) 1.192 115 202 84 246

 

a) Em hãy cho biết Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao gấp bao nhiêu lần mức trung bình của cả nước, của các vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên?

b) Mật độ dân số cao ở Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế – xã hội?

Quảng cáo

Quảng cáo

3: (3 điểm)

Cho bảng số liệu giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ 1995 –  2002:

1995 1998 2000 2002
Giá trị sản xuất công nghiệp 3705,2 4852,5 7158,3 9883,2

 

a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ 1995 – 2002.

b) Nêu nhận xét.

4.(3 điểm)

Dựa vào “Lược đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng” và kiến thức đã học, em hãy:

a)  Xác định giới hạn lãnh thổ và cho biết ý nghĩa vị trí địa lý của vùng.

b) Kể tên những vườn quốc gia.

Quảng cáo

CHIA SẺ