Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

[THCS Trần Hưng Đạo] kiểm tra cuối kì 2 môn Sử lớp 9: Tại sao ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ ? Tóm tắt diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Mời các em học sinh cùng nhau ôn tập củng cố kiến thức cuối năm qua đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Lịch Sử lớp 9 trường THCS Trần Hưng Đạo tổ chức thi.

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Câu 1: Hãy chọn và điền những cụm từ cho sẵn dưới đây vào chỗ … cho đúng (1đ )

• lãnh đạo cách mạng
• đế quốc
• nông dân
• dân tộc
• phong kiến
• tư sản người Việt

“ Giai cấp Công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng là: bị 3 tầng áp bức bóc lột của……………………và tư sản người Việt có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân; kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng và bất khuất của dân tộc. Trên cơ sở đó, giai cấp công nhân Việt Nam nhanh chóng vươn lên nắm quyền…………………….nước ta.”

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2 điểm)

1- Khu giải phóng Việt Bắc gồm :
A. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang,Thái Nguyên.
B. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Bình, Tuyên Quang, Hà Giang.
C. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Bình.
D. Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Bình, Sơn La, Mộc Châu, Lạng Sơn.

2 – Chính phủ ta kí Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 với Pháp là để:
A. Câu kết với Pháp
B. Giảm nhẹ hoạt động xâm lược của Pháp ở Nam Bộ
C. Nhằm nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch về nước, tranh thủ thời gian chuẩn bị lực lượng kháng chiến.
D. Xây dựng lực lượng chống Tưởng

Advertisements (Quảng cáo)

3- Nơi thí điểm xây dựng các Hội cứu quốc của Mặt trân Việt minh là:
A. Cao Bằng
B. Thái Nguyên
C. Tuyên Quang
D. Bắc Cạn

4- Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng Sản ở Việt Nam đã diễn ra từ ngày:
A. 3/2 đến 7/2/1930
B. 3/1 đến 6/1/1930
C. 3/2 đến 7/2/1930
D. 3/2 đến 8/2/1930

II. Tự luận: (7điểm)

Câu 3: Hãy nêu những biện pháp để giải quyết giặc đói, giÆc dốt và những khó khăn về tài chính ở nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945. (2đ)

Câu 4: Tại sao ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ ? Tóm tắt diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. (3đ)

Câu 5: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) và “Chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh” (1969-1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam có những điểm gì giống và khác nhau. (2đ)

Advertisements (Quảng cáo)