Trang chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Thi học kì 1 Toán 8 của Quận 11 TP Hồ Chí...

Thi học kì 1 Toán 8 của Quận 11 TP Hồ Chí Minh có đáp án chi tiết

Chia sẻ

Đề thi học kì 1 lớp 8 Môn Toán năm học 2015 – 2016 của Quận 11 – TP Hồ Chí Minh . Thời gian làm bài 90 phút. Đề thi gồm có 6 câu. 

Phòng GD & ĐT Quận 11 TP.HCM

Đề Thi Học Kì 1 Khối 8

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1: (2 điểm) Tính và rút gọn:

a) (x + 1) (2x – 3)

b) (x – 3)² + 6x

Bài 2: (1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 4x bình + 6xy

b) x bình y – 5x + 2xy – 10

Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x biết:

a) (x – 5) (3x – 3) – x (3x +2) = -1

b) x² – 4 – 3x (x + 2) = 0

Bài 4: (1 điểm) 

a) Rút gọn phân thức: 2015-12-14_221900

Quảng cáo

Quảng cáo

b) Thực hiện phép tính:

2015-12-14_222016

Bài 5: ( 3,5 điểm) 

Cho hình bình hành ABCD có AB = 2 AD. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD.

a) Chứng minh : AECF là hình bình hành.

b) Chứng minh: AEFD là hình thoi.

c) Gọi M là giao điểm của AF và DE; N là giao điểm của BF và CE.

Chứng minh: EMFN là hình chữ nhật

d) Hình bình hành ABCD cần thêm điều kiện gì thì EMFN là hình vuông?

Bài 6: (0,5 điểm)

Bác Ba có 60 m lưới thép, Bác dự định rào quanh một miếng đất hình chữ nhật để nuôi gà. Em hãy giúp bác Ba rào mảnh đất hình chữ nhật với diện tích lớn nhất.


Đáp án và thang điểm đề kiểm tra học kì 1 Toán 8 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 TP. Hồ Chí Minh

2015-12-14_224223
Đáp án và biểu điểm bài 1 bài 2
2015-12-14_224348
Đáp án bài 3
2015-12-14_224505
Đáp án bài 4

Bài 5:

2015-12-14_224623

2015-12-14_224700
Đáp án bài 5
2015-12-14_224720
Đáp án bài 6