Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9 Tài liệu không thể thiếu ôn kiểm tra kết thúc kì...

[Hot] Tài liệu không thể thiếu ôn kiểm tra kết thúc kì 2 môn lịch Sử 9

CHIA SẺ

Để đạt được điểm cao cho bài kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử các bạn học sinh lớp 9 đừng quên tham khảo tài liệu: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 9.

I. Nội dung

– Việt nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiên.

– Việt nam từ cuối 1946 đến 1954

– Việt nam 1954 đến 1975

– Việt nam 1975 đến 2000

II. Câu hỏi ôn tập

1.Vì sao nói sau c/m tháng Tám, tình hình nước ta như “Ngàn cân treo sợi tóc”? Cách giải quyết của Đảng?

2. Hoàn cảnh kí kết, nộidung và ýnghĩa hiệp định sơ bộ 6-3-1946 và tạm ước Việt- Pháp 14-9-1946?

3. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp xâm lược diễn ra trong hoàn cảnh nào? Nội dung của đường lối k/c chống Pháp?

4. Trình bày những chiến thắng quan trọng của ta trong cuộc K/c chống TD Pháp lần 2?Ý nghĩa?

5. Nêu nộidung chính của kế hoạch Na-va và quá trình phá sản của nó?

6. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc k/c chống Pháp( 1945 – 1954)?

7. Hoàn cảnh, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào Đồng khởi (1959-1960)

8. Từ 1954 đến 1973, đế quốc Mĩ đã thực hiện những chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt nam? Nộidung của các chiến lược chiến tranh đó? quân dân MN đã đánh bại những chiến lược chiến tranh đó của Mĩ như thế nào?

9. Hiệp định Pa-ri được kí kết trong hoàn cảnh nào? Nộidung và ýnghĩa của nó?

10. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc k/c chống Mĩ cứu nước?

11. Vì sao Đảng ta đề ra đường lối đổi mới? Nội dung và thành tựu nổi bật trong 15 năm thực hiện đổi mới của đất nước?


Hướng dẫn trả lời câu hỏi

 

Tải về tại đây: huong dan tra loi cau hoi on tap su_Dethikiemtra.com

 

II. Một số dạng đề:

ĐỀ 1.

1. Nêu nộidung chính của kế hoạch Na-va và quá trình phá sản của nó?

2. Hoàn cảnh ra đời, nộidung của chiến lược chiến tranh của bộ? So ánh với chiến lược Chiến tranh đặc biệt?

3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975).

ĐỀ 2.

1. Vì sao nói sau c/m tháng Tám, tình hình nước ta như “Ngàn cân treo sợi tóc”? Biện pháp giải quyết của Đảng và Nhà nước? Kết quả?

2. Hiệp định Pa- ri được kí kết trong hoàn cảnh nào? Nội dung và ýnghĩa của nó?

CHIA SẺ