Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 Chương 5: Phương pháp nào không hay ít dùng trong chọn giống cây trồng?

CHIA SẺ

Phương pháp nào không hay ít dùng trong chọn giống cây trồng?; Ý nghĩa của phương pháp tự thụ phấn và giao phối cận huyết là gì ? … trong Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 Chương 5. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Ưu thế lai được tạo ra bằng phương pháp nào?

2. (3đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

. Phương pháp nào không hay ít dùng trong chọn giống cây trồng?

A. Trồng thích nghi các giống nhập nội.

B. Tạo giống đa bội.

C. Gây đột biến nhân tạo.

D. Lai hữu tính.

2. Ý nghĩa của phương pháp tự thụ phấn và giao phối cận huyết là gì ?

A. Tạo dòng thuần

B. Củng cố và giữ ổn định những tính trạng mong muốn

C. Đánh giá kiểu gen, phát hiện gen xấu để loại bỏ

D. Cả A, B và C

3. Có nhiều giống tốt qua một số vụ gieo trồng đã có biểu hiện thoái hoá. Để đảm bảo phẩm chất của giống cần phải tiến hành

A. loại bỏ giống xấu.

B. nhân nhanh giống tốt.

C. chọn lọc giống.

D. đánh giá chất lượng giống.

3. (2đ) Hãy sắp xếp thông tin ở cột A  với cột B sao cho phù hợp và ghi kết quả vào cột C:

Các hình thức (A)

Các đặc điểm thoái hoá (B)

Kết quả (C)

1. Tự thụ phấn

2. Giao phối gần

A. Các cá thể có sức sống kém dần (phát triển chậm, năng suất giảm…)

B. Sinh trưởng và phát triển yếu

C. Sức đẻ giảm, quái thai, dị tật bẩm sinh, chết non…

D. Nhiều cá thể chết hoặc bộc lộ những đặc điểm có hại (bạch tạng, thân lùn, ít quả)

1………….

2…………


1. (5đ) – Tạo ưu thế lai ở cây trồng :

+ Bằng phương pháp lai khác dòng (tạo 2 dòng tự thụ phấn rồi cho chúng giao phấn với nhau)

+ Bằng lai khác thứ để kết hợp giữa tạo ưu thế lai và để tạo giống mới.

– Tạo ưu thế lai ở vật nuôi: chủ yếu dùng phép lai kinh tế trong đó cho giao phối giữa cặp bố mẹ thuộc 2 dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm chứ không dùng làm giống.

2. (3đ)

1

2

3

A

D

C

Câu  3 (2đ)

1

2

A,B,D

A,B,C