Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Hướng dẫn kiểm tra thi giữa kì 2 lớp 6,7,8,9 năm học 2015-2016 Bình Giang

Hướng dẫn kiểm tra thi giữa kì 2 lớp 6, 7, 8, 9 năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT huyện Bình Giang. Áp dụng cho tất cả các trường THCS trong huyện.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA GIỮA KÌ II

NĂM HỌC 2015 – 2016

1. Thời gian kiểm tra 01 ngày, ngày 29/3/2016 (Thứ Ba)

– 7h 30: Tính giờ kiểm tra môn Ngữ văn (90 phút);

– 9h 00: Giám thị thu bài Ngữ văn;

– 9h 30: Tính giờ kiểm tra môn Tiếng Anh (50 phút tính cả 01 bài nghe);

– 10h 20: Giám thị thu bài Tiếng Anh;

– 13h 30: Tính giờ kiểm tra 45 phút môn Hình học lớp 6, 7, 8, 9;

– 14h 15: Giám thị thông báo hết giờ làm bài Hình học, học sinh dừng bút;

– 14h 15 đến 14h 20: Giám thị thu đề hình học, phát đề Đại số (Số học);

– 14h 20: Tính giờ kiểm tra môn Đại số (Số học);

– 15h 05: Giám thị thu bài Toán;

– Hiệu trưởng đánh phách, dọc phách bài khảo sát học sinh. Đại số (Số học), Hình học để riêng tập, riêng tem.

Lưu ý: Chỉ đạo việc kiểm tra môn toán như sau:

+ Học sinh làm bài Hình học và Đại số (Số học) cùng trong tờ giấy kiểm tra;

+ 45 phút đầu học sinh làm bài môn Hình học, kết thúc 45 phút giám thị yêu cầu học sinh kẻ ngang cuối bài làm của phần Hình học;

+ Giám thị phát đề Đại số (Số học) ngay và yêu cầu học sinh trình bày làm bài Đại số (Số học) sau phần kẻ ngang của bài làm Hình học, nhắc học sinh không được sử dụng thời gian làm phần Đại số (Số học) để bổ sung hoặc sửa chữa phần Hình học.

+ Tổng thời gian Đại số (Số học) + Hình học = 95 phút.

2. Nội dung ra đề

2.1. Môn Toán

Số học 6: Kiến thức chủ yếu ở Chương III đến hết Bài: Phép chia phân số;

Hình học 6: Kiến thức chủ yếu ở Chương II;

Đại số 7: Kiến thức chủ yếu ở Chương IV (trừ Bài: Nghiệm của đa thức);

Hình học 7: Kiến thức chủ yếu ở Chương III đến hết Bài: Tính chất 3 đường trung tuyến trong tam giác.

Đại số 8: Kiến thức chủ yếu ở Chương IV (trừ Bài: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối)

Hình học 8: Kiến thức chủ yếu ở Chương III.

Đại số 9: Kiến thức chủ yếu ở Chương IV đến hết Bài: Hệ thức Vi-ét.

Hình học 9: Kiến thức chủ yếu ở Chương III đến hết Bài: Tứ giác nội tiếp.

2.2. Môn Tiếng Anh Phòng GD&ĐT thực hiện theo file hướng dẫn gửi kèm.

2.3. Môn Ngữ văn: Nội dung ra đề từ tuần 20 đến tuần 30 của học kỳ II

– Ngữ văn 6:

+ Các biện pháp tu từ;

+ Thông tin về tác giả, tác phẩm, giá trị nghệ thuật, nội dung đoạn văn, đoạn thơ;

Advertisements (Quảng cáo)

+ Văn miêu tả sáng tạo.

– Ngữ văn 7:

+ Rút gọn câu, câu đặc biệt, thêm trạng ngữ cho câu, chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động;

+ Thông tin về tác giả, tác phẩm, giá trị nghệ thuật, nội dung của đoạn văn, câu tục ngữ;

+ Văn nghị luận giải thích một câu ca dao, một câu tục ngữ.

– Ngữ văn 8:

+ Các câu phân loại theo mục đích;

+ Thông tin về tác giả, tác phẩm, giá trị nghệ thuật, nội dung của câu thơ, đoạn thơ;

+ Bài viết số 7.

Ngữ văn 9: (Tiếp cận với đề thi vào THPT )

+ Thông tin về tác giả, tác phẩm, giá trị  nghệ thuật, nội dung của câu thơ, đoạn thơ;

+ Bài văn nghị luận ngắn về một vấn đề tư tưởng đạo, đạo lí,

+ Bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

Chú ý: Các trường có học sinh khuyết tật trí tuệ phân công giáo viên ra đề riêng để lấy điểm Toán, Ngữ văn, tiếng Anh hệ số 2 cho học sinh.

3. Hình thức, số lượng, loại đề kiểm tra

– Hình thức: 01 mã đề/môn/khối;

– Phòng ra tất cả các đề Tiếng Anh kể cả chương trình mới khối 6, 7, 8;

– Đề Tiếng Anh chung có 01 bài đọc hiểu trong đề và 01 bài nghe/01 đề;

– Trường THCS Vũ Hữu có 2 loại đề Tiếng Anh lớp 7, 8 (các em học sinh học theo chương trình hiện hành làm bài đề 1 như các trường bình thường và các em học sinh học theo chương trình mới làm bài đề 2);

– Đề sao in cho từng học sinh.

4. Nhập liệu, xếp phòng kiểm tra

– Ngày 25/3/2016: Các trường hoàn thành việc bổ sung cập nhật thông tin liên quan đến học sinh chuyển đến, chuyển đi học kỳ II;

Advertisements (Quảng cáo)

– Ngày 26/3/2016: Các trường xếp phòng kiểm tra cho học sinh;

– Các môn Toán, Ngữ văn: Mỗi phòng kiểm tra xếp học sinh ngòi xen kẽ 4 khối;

– Môn Tiếng Anh: Phòng kiểm tra xếp học sinh ngồi xen kẽ khối 6 + 7, khối 8 + 9.

– Những học sinh yếu cho ngồi riêng vào 01 phòng nhưng vẫn theo nguyên tắc xếp đan xen như trên.

5. Về ghi file nghe của môn Tiếng Anh và cách mở file cho học sinh

– Các trường chuẩn bị máy tính có chức năng ghi đĩa và số lượng đĩa cần ghi;

– PGD gửi qua Email file mp3 (file nghe riêng từng khối 6, 7, 8, 9);

– Các trường tải file mp3 để bố trí cho học sinh nghe;

– Mỗi khối mở đài 01 lần duy nhất cho học sinh nghe, mỗi phòng học sinh ngồi xen kẽ hai khối nên phải chọn mở 2 file nghe tương ứng.

6. Việc giám sát các trường tổ chức kiểm tra

– Mỗi trường một Phó Hiệu trưởng giám sát chéo theo phân công. Trường có 02 Phó Hiệu trưởng thì đồng chí Hiệu trưởng phân công 01 đồng chí đi làm nhiệm vụ theo quy định.

– Thời gian giám sát 01 ngày, từ 7h 15 ngày 29/3/2016;

– Phân công giám sát sẽ thông báo vào thời gian gần ngày kiểm tra;

– Nội dung giám sát: Việc thực hiện thời gian kiểm tra, việc niêm phong đề kiểm tra, mở đề, giao đề, giám thị coi kiểm tra trên lớp, việc thu bài kiểm tra của giám thị, nộp bài kiểm tra về Hiệu trưởng hoặc cán bộ thu bài tất cả 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, việc chỉ đạo đánh phách-dọc phách của Hiệu trưởng (nếu làm trong giờ hành chính);

– Mẫu biên bản giám sát theo file đính kèm. Phó Hiệu trưởng đi giám sát tự in biên bản.

Quy định về biên bản giám sát: 

+ Người giám sát viết tay và ký xác nhận của mình vào biên bản; không phải thông qua hiệu trưởng của trường đến giám sát; không phải lấy xác nhận của hiệu trưởng trường đến giám sát;

+ Gửi biên bản qua văn thư của trường mình (người giám sát) nộp về Phòng GD&ĐT vào 15h 30 ngày 30/3/2016 (Thứ Tư), nộp cùng bài kiểm tra.

7. Học hướng dẫn và biểu điểm chấm

– Địa điểm: Trường THCS Vũ Hữu.

– Thời gian: Ngày 30/3/2016,

+ 7h 30: Hướng dẫn chấm Ngữ văn (tất cả GV tham gia chấm bài Ngữ văn);

+ 8h 30: Hướng dẫn chấm Tiếng Anh (tất cả GV tham gia chấm bài Tiếng Anh);

+ 14h00: Hướng dẫn chấm (tất cả GV tham gia chấm bài Toán).

8. Nộp bài, nhận bài kiểm tra

– Ngày 30/3/2016: Từ 15h 00 các đơn vị nộp bài khảo sát về Phòng GD&ĐT, nhận bài kiểm tra về chấm;

Giáo viên chấm môn Toán chú ý:

– Ghi rõ điểm Đại số (Số học): ….. dòng 1, điểm Hình học: ….dòng 2, Điểm TB (trung bình cộng của Đại số và Hình học làm tròn 1 chữ số sau phần thập phân):…..dòng 3 trong ô điểm.

– Giáo viên chấm Toán vào điểm trên website để xếp hạng là Điểm TB của môn toán.

Ngày 04/4/2016: 14h 00 các đơn vị nộp bài đã chấm về Phòng GD&ĐT và nhận bài của trường về trả, chữa cho học sinh;

Ngày 06/4/2016: Các trường hoàn thành trả bài, chữa bài cho học sinh.

9. Quy định các bài phải chấm lại, nhập điểm lại gồm:

– Học sinh làm đúng nhưng giáo viên chấm thiếu điểm môn Toán, Tiếng Anh từ 0,25 điểm/toàn bài, môn Ngữ văn từ 0,5 điểm/toàn bài; phần Tiếng Việt chấm thiếu điểm từ 0,25 điểm/toàn phần.

– Giáo viên cộng điểm toàn bài sai từ 0,25 điểm/toàn bài/môn;

– Giáo viên nhập điểm sai trên website từ 0,25 điểm/toàn bài/môn.

Ngày 07/4/2016: Các trường thông báo cho trường chấm sai đến lấy bài về chấm lại và nhập điểm.

Ngày 08/4/2016:

– Sáng: Các trường chấm sai cử người trả bài đã chấm về các trường có bài để lưu;

– Chiều: Phòng GD&ĐT chốt kết quả, phần mềm đưa ra thống kê;

– Giáo viên bộ môn tự vào điểm hệ số 2 trên phần mềm quản lý điểm cho học sinh.

Ngày 09/4/2016:

Các trường in, sao bảng kết quả gửi cho từng gia đình học sinh;

10. Quy định lấy bài kiểm tra giữa kỳ II cho học sinh

STT MÔN-LỚP LẤY ĐIỂM VÀO BÀI KT ĐỊNH KỲ TIẾT THEO PPCT CŨ
1 Ngữ văn 6 Bài viết số 7 123,124
2 Ngữ văn 7 Bài viết số 6 113
3 Ngữ văn 8 Bài viết số 7 125,126
4 Ngữ văn 9 Bài viết số 7 138,139
5 Số học 6 Bài KT 45’ số 2 93
6 Hình 6 Bài KT 45’ học kỳ II 28
7 Đại số 7 Bài KT 45’ số 2 62
8 Hình 7 Bài KT 45’ số 2 học kỳ II 67
9 Đại số 8 Bài KT 45’ số 2 65
10 Hình 8 Bài KT 45’ học kỳ II 54
11 Đại số 9 Bài KT 45’ số 2 59
12 Hình 9 Bài KT 45’ học kỳ II 57
13 T. Anh 6 cũ Bài KT 45’ số 2 89
14 T. Anh 6 mới Bài KT 45’ số 2
15 T. Anh 7 cũ Bài KT 45’ số 2 89
16 T. Anh 7 mới Bài KT 45’ số 2
17 T. Anh 8 Bài KT 45’ số 2 92
18 T. Anh 9 Bài KT 45’ số 2 59

11. Ghi đăng ký giảng dạy, ghi Sổ ghi đầu bài và dạy trên lớp

– Khi đến các tiết kiểm tra trên, giáo viên dạy luôn bài học của tiết kế tiếp và Đăng ký giảng dạy, Sổ đầu bài cũng ghi như vậy;

+ Tiết kiểm tra của 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh được đăng ký vào đúng ngày 29/3/2016;

12. Công tác chỉ đạo của Hiệu trưởng

– Hiệu trưởng các trường căn cứ vào bảng trên chỉ đạo giáo viên tổ chức kiểm tra các bài kiểm hệ số 2 còn lại trong học kỳ II theo phân phối chương trình mới của trường;

– Hiệu trưởng các trường chỉ đạo giáo viên coi, chấm bài kiểm tra có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế;

– Sau khi có kết quả các nhà trường cần rút kinh nghiệm cho từng giáo viên, cho học sinh và thông báo cho gia đình học sinh để có biện pháp khắc phục;

– Sau đợt kiểm tra Phòng GD&ĐT sẽ tập hợp ý kiến các trường để điều chỉnh việc chỉ đạo tổ chức kiểm tra các đợt tiếp theo tốt hơn.

Trên đây là hướng dẫn của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức kiểm tra giữa kỳ II năm học 2015 – 2016. Đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiên cứu kỹ văn bản, thực hiện nghiêm túc. Phòng GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện tại các trường, nếu trường nào tổ chức không nghiêm túc thì Hiệu trưởng nhà trường hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đồng chí Hiệu trưởng báo cáo về Phòng GD&ĐT để được giải quyết./.

Tải về: ND_on_tap_giua_ky_II_Tieng_Anh_15-16

Nguồn: Phòng GD&ĐT Bình Giang – Hải Dương.

Advertisements (Quảng cáo)