Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 Chương 4: Đột biến số lượng NST là gì?

CHIA SẺ
Đột biến số lượng NST là gì?; Các dạng đột biến số lượng NST? … trong Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 Chương 4. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Đột biến số lượng NST là gì?; Các dạng đột biến số lượng NST?

1.. ( 5đ) – Khái niệm: Đột biến số lượng NST là đột biến làm thay đổi số lượng ở một hay một số cặp NST hoặc ở toàn bộ bộ NST.

– Các dạng:

2.. ( 5đ)

1

2

3

4

5

Đ

Đ

S

Đ

S