Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9

Tóm tắt tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

Đề bài: Tóm tắt tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

MB:

Giới thiệu hoàn cảnh ra đời, xuất xứ tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du.

TB:

Phần 1: Gặp gỡ và đính ước

– Kể về cuộc đời Vương Thúy Kiều.

– Chị em Thúy Kiều đi chơi xuân, gặp mộ Đạm Tiên, Kiều thắp hương và khóc thương.

– Kiều gặp Kim Trọng (bạn Vương Quan), quyến luyến.

– Đêm mơ Đạm Tiên báo trước cuộc đời sóng gió.

– Kim Trọng tìm cách dọn đến ở gần nhà, bắt được cành thoa rơi, Thúy Kiều trò chuyện cùng Kim Trọng.

– Kiều – Kim ước hẹn nguyền thề.

Advertisements (Quảng cáo)

Phần 2. Gia biến và lưu lạc.

1. – Kim Trọng về hộ tang chú, thằng bán tơ vu oan cho gia đình Kiều nên gia đình gặp tai biến, Kiều bán mình cho Mã Giám Sinh nhưng thực chất là bị lừa bán vào lầu xanh.

– Trước khi theo Mã Giám Sinh, Kiều trao duyên cho Thúy Vân và nhờ Vân nối duyên Kim Trọng.

– Tú bà biết nàng thân với Mã Giám Sinh, thét mắng định đánh đập, Kiều tự sát nhưng không chết.

– Đạm Tiên báo còn nặng nợ, Kiều ra ở lầu Ngưng Bích, Sở Khanh lừa trốn, Kiều bị bỏ rơi bị Tú Bà bắt được và đánh đập dã man, buộc phải tiếp khách.

2. – Kiều gặp Thúc Sinh và được chuộc khỏi lầu xanh. Thúc ông đem kiện và quan xử cho Thúc Sinh.

Advertisements (Quảng cáo)

– Hoạn Thư đánh ghen và bắt Kiều về hành hạ trước mặt Thúc Sinh.

– Kiều xin ra ở Quan Âm Các, Thúc Sinh đến thăm và bị Hoạn Thư bắt. Kiều sợ bỏ trốn, ẩn náu ở chùa Giác Duyên.

– Giác Duyên sợ liên lụy, gởi Kiều ở nhà Bạc Bà, Bạc Bà ép gả cho cháu Bạc Hạnh nhưng Bạc Hạnh là tay buôn người nên Kiều rơi vào lầu xanh lần thứ hai.

3. – Kiều gặp Từ Hải và được chuộc khỏi lầu xanh, Kiều báo ân báo oán.

– Triều đình dẹp Từ Hải, Hồ Tôn Hiếu đút lót Kiều khuyên Từ Hải ra hàng.

– Từ Hải nghe lời bị Hồ Tôn Hiến giết chết giữa trận tiền.

– Kiều bị Hồ Tôn Hiến ép hầu rượu, gả cho viên Thổ quan.

– Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường tự vẫn nhưng được sư Giác Duyên cứu thoát về tu chùa.

Phần 3: Đoàn tụ

– Sau khi hộ tang chú, Kim Trọng tìm Kiều, kết duyên cùng Thúy Vân.

– Kim Trọng thi đỗ, đồng thời tìm kiếm Kiều.

– Kim Trọng nghĩ Kiều đã chết nên lập đàn tế lễ, không ngờ gặp sư chùa Giác Duyên, sau đó gặp Kiều.

– Gia đình sum họp, Kiều không muốn nối lại duyên xưa mà chỉ coi Kim Trọng là bạn. Được sự động viên của Kim Trọng và Thúy Vân, Thúy Kiều nối lại duyên với Kim Trọng.

KB:

Giá trị của Truyện Kiều trong kho tàng văn học Việt Nam.

Advertisements (Quảng cáo)