Bài tập SGK lớp 9

Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9
Bài 1,2,3,4 trang 9 SGK hóa học lớp 9: Một số oxit quan trọng
Bài 1,2,3,4 trang 9 SGK hóa học lớp 9: Một số oxit quan trọng
Giải bài 1,2,3,4 trang 9 SGK hóa học lớp 9: Một số oxit quan trọng  (Phần 1) - Chương 1. Giải bài tập trong SGK hóa học lớp 9 trang 9 Bài 1.  Bằng phương pháp hóa học nào có...
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 6 Hóa lớp 9: Tính chất hóa học của oxit
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 6 Hóa lớp 9: Tính chất hóa học của oxit
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 SGK trang 6 Hóa 9: Tính chất hóa học của oxit -  Khái quát về sự phân loại oxit. Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ. I. Phân loại oxit Dựa...
Bài 35,36,37 trang 20 môn Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương(tiếp theo)
Bài 35,36,37 trang 20 môn Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương(tiếp theo)
Hướng dẫn giải Bài 35,36,37 trang 20 SGK Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương (Tiếp) - Chương 1: Căn bậc 2, căn bậc 3. Bài 35. Tìm x, biết: Giải: a) Khi  x ≥ 3 thì x - 3 ≥ 0 Do đó...
Bài 28,29,30,31, 32,33,34 trang 19 môn Toán 9 tập 1:Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Bài 28,29,30,31, 32,33,34 trang 19 môn Toán 9 tập 1:Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Đáp án và hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 19 SGK Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương - Chương 1 Đại số lớp 9. 1. Định lí. Với số a không âm và số...
Bài 25,26,27 trang 16 SGK Toán lớp 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Bài 25,26,27 trang 16 SGK Toán lớp 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Hướng dẫn Giải bài 25,26,27 trang 16 SGK Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Đại số lớp 7 tập 1. Xem đầy bài trước đó Dethikiemtra.com đã đăng tải: Giải bài 17,18 trang...
Bài 19,20,21, 22,23,24 trang 15 Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Bài 19,20,21, 22,23,24 trang 15 Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Đáp án và hướng dẫn giải Bài 19,20,21,22,23,24 trang 15 SGK Toán lớp 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương - Chương 1 Đại số lớp 9 tập 1: Căn bậc 2, căn bậc 3. →  Liên...
Giải bài 17,18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Giải bài 17,18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Hướng dẫn Giải bài 17,18 trang 14 SGK Toán lớp 9 tập 1: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Chương 1 đại số lớp 9. 1. Định lí. Với các số a và b không âm...
Bài 6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16 trang 10, 11 SGK toán lớp 9 tập 1:Căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức √A2 = |A|
Bài 6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16 trang 10, 11 SGK toán lớp 9 tập 1:Căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức √A2 = |A|
Hướng dẫn Giải bài 6,7,8 trang 10, Đáp án bài 9,10,11,12,13,14,15,16 trang 11 SGK toán lớp 9 tập 1 (Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức) – Chương 1 Đại số lớp 9 tập 1: Căn bậc hai, căn...
Bài 4,5 trang 7 SGK toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai
Bài 4,5 trang 7 SGK toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 4,5 trang 7 SGK toán lớp 9 tập 1 Hàm số bậc hai - Chương 1 Đại số: Căn bậc hai, căn bậc ba. Xem lại bài trước bài: Giải bài 1,2,3 trang 6...
Bài 1,2,3 trang 6 SGK Toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai
Bài 1,2,3 trang 6 SGK Toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai
Hướng dẫn Giải và đáp án  bài 1,2,3 trang 6 SGK toán lớp 9 tập 1 ( Bài tập căn bậc hai) – Chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba. Bài 1: Tìm căn bậc hai số học của mỗi...

Mới cập nhật

Đang quan tâm