Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9 Những phẩm chất tốt đẹp của Lục Vân Tiên trong đoạn trích...

Những phẩm chất tốt đẹp của Lục Vân Tiên trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

CHIA SẺ

Đề bài: Phân tích những phẩm chất tốt đẹp của Lục Vân Tiên trong đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga của Nguyễn Đình Chiểu.

MB: Giới thiệu sơ lược về tác giả và tác phẩm:

– Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888) là nhà thơ yêu nước nổi tiếng cuối thế kỉ XIX, thời kì thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta.

– Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của ông là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, thương dân.

– Truyện Lục Vân Tiên là tác phẩm được nhân dân cả nước yêu thích vì nó đề cao và ca ngợi đạo làm người.

– Đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga” nằm ở phần đầu tác phẩm.

TB: Phẩm chất tốt đẹp của Lục Vân Tiên.

+ Anh hùng hào hiệp:

– Trên đường đi thi, gặp cảnh dân chúng hoảng sợ chạy trốn bọn cướp Phong Lai, Vân Tiên dừng lại hỏi han và bày tỏ quyết tâm trừng trị bọn cướp dữ để bảo vệ dân làng.

– Mặc cho mọi người ngăn cản, Vân Tiên vẫn: “Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô”.

– Lớn tiếng cảnh cáo tướng cướp Phong Lai: “Kêu rằng: Bớ đảng hung đồ/ Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân”. Vân Tiên một mình múa gậy đột tả hữu xông, đánh tan bọn cướp, giết chết tướng cướp.

+ Trọng nghĩa khinh tài:

– Ân cần hỏi thăm người bị nạn (Nguyệt Nga và Kim Liên).

– Không nhận sự đền ơn: “Làm ơn há dễ trông người trả ơn.”

– Bày tỏ quan điểm của mình về phận sự nam nhi: “Nhớ câu kiến nghĩa bất vi/ Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”.

KB: Trong đoạn trích, nhà thơ đã khắc họa thành công chân dung người anh hùng lí tưởng của nhân dân: Giàu lòng nhân ái, dám xả thân vì việc nghĩa.

– Nghĩa và nhân là nền tảng đạo đức, được nhân dân lao động đề cao. Hình tượng Lục Vân Tiên tiêu biểu cho quan niệm đúng đắn ấy.

CHIA SẺ