Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

[PGD Kinh Môn] thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa năm 2020: Cho 6,5 gam kẽm tác dụng hết với V lít dung dịch axit clohidric 1M. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc

CHIA SẺ

Dưới đây là đề kiểm tra chất lượng kiến thức môn Hóa Học lớp 8 năm học 2019 – 2020 của Phòng GD Kinh Môn, đề thi gồm 5 câu tự luận.

Câu 1 :  Thực hiện các phương trình hóa học sau:

a, Zn + HCl

b, H2 + Fe2O3 

c, Al + O2 

d, CaO + H2

e, H2 + O2

Câu 2: Trình bày tính chất hóa học của nước? Viết phương trình hóa học minh họa

Câu 3: Phát biểu định nghĩa phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy. Cho ví dụ?

Câu 4: Nêu hiện tượng xảy ra khi cho:

a, Kim loại Na vào nước

b, Khí H2 đi qua bột CuO đun nóng

Câu 5: Cho 6,5 gam kẽm tác dụng hết với V lít dung dịch axit clohidric 1M

a, Tính thể tích khí thoát ra ở đktc

b, Tính thể tích dung dịch axit clohidric 1M đã dùng.

c, Nếu dùng dung dịch axit sunfuric 24,5% thay thế cho dung dịch axit clohidric 1M thì tốn hết bao nhiêu gam dung dịch axit sunfuaric 24,5% để hòa tan hết lượng kẽm ở trên?