Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 8 có đáp án: Tìm tập hợp các trung điểm của đoạn thẳng AM khi M di chuyển trên đường thẳng d

CHIA SẺ
Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Tìm tập hợp các trung điểm của đoạn thẳng AM khi M di chuyển trên đường thẳng d … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 8 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d.Tìm tập hợp các trung điểm của đoạn thẳng AM khi M di chuyển trên đường thẳng d.


 

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AM.

Kẻ IK, AH vuông góc với d \(\left( {K,H \in d} \right)\) .

Ta có \(IK//AH\) nên IK là đường trung bình của tam giác AHM

\( \Rightarrow IK = \dfrac{1 }{2}AH.\)

A, d cho trước nên khoảng cách từ A đến d là AH không đổi \( \Rightarrow IK\) không đổi mà \(K \in d \Rightarrow I\) thuộc đường thẳng \(d’\) song song với d và cách d một khoảng bằng \(\dfrac{{AH} }{ 2}.\)

Bây giờ lấy điểm \(I’\) thuộc \(d’\), \(AI’\)cắt d tại \(M’\). Vì \(I’H’//M’H\) và \(H’\) là trung điểm của AH nên \(H’I’\) là đường trung bình của \(\Delta AH’M \Rightarrow I’A = I’M’\) .

Vậy tập hợp các trung điểm I của đoạn AM khi M di động trên đường thẳng d là đường thẳng \(D’//d\) và cách d một đoạn bằng \(\dfrac{{AH} }{ 2}\) (AH là khoảng cách từ A đến d).