Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Toán

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Toán

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 8: Chứng minh rằng: S(ABCD) = 1/2( BD.CH + AE. IH)
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 8: Chứng minh rằng: S(ABCD) = 1/2( BD.CH + AE. IH)
Ngũ giác ABCDE có các đỉnh lần lượt theo thứ tự đó. Có các điều kiện sau: (BD// AE;CH bot AEleft( {H in AE} right).) Gọi I là giao điểm của BD và CH ... trong Đề kiểm tra 15...
Kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Hình học 8: Chứng minh rằng S(ABC)≤ 1/4.S
Kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Hình học 8: Chứng minh rằng S(ABC)≤ 1/4.S
Cho đa giác n – cạnh có diện tích S, các đường thẳng a, b, c cắt nhau tại A, B, C nằm trong tam giác sao cho mỗi đường thẳng chia đa giác thành hai phần có diện...
Kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Hình học 8: Tính diện tích phần tô màu trên hình vẽ
Kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Hình học 8: Tính diện tích phần tô màu trên hình vẽ
Tính diện tích phần tô màu trên hình vẽ ... trong Kiểm tra Toán 15 phút Chương 2 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây Tính diện tích phần tô màu trên hình vẽ. Phần tô màu...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán học Chương 2 Hình học 8: Chứng minh: S(EFGH) ≥ 1/2 S(ABCD)
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán học Chương 2 Hình học 8: Chứng minh: S(EFGH) ≥ 1/2 S(ABCD)
Cho hình chữ nhật ABCD. Lấy E, F, G, H lần lượt trên các cạnh AB, BC, CD sao cho tứ giác EFGH có hai đường chéo EG và FH vuông góc với nhau ... trong Đề kiểm tra 15...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán học Chương 2 Hình học 8: Tính S(OEBF)theo a
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán học Chương 2 Hình học 8: Tính S(OEBF)theo a
Cho hình vuông ABCD có cạnh a, giao điểm hai đường chéo là O. Một góc vuông (widehat {xOy}) sao cho Ox cắt cạnh AB tại E, tia Oy cắt cạnh BC tại F ... trong Đề kiểm tra 15...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 8: Trong những hình thoi có chu vi bằng nhau, hãy tìm hình thoi có diện tích lớn nhất
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 8: Trong những hình thoi có chu vi bằng nhau, hãy tìm hình thoi có diện tích lớn...
Trong những hình thoi có chu vi bằng nhau, hãy tìm hình thoi có diện tích lớn nhất ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía...
Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút – Chương 2 Hình học 8: Tính diện tích hình bình hành ABCD
Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút – Chương 2 Hình học 8: Tính diện tích hình bình hành ABCD
Cho hình bình hành ABCD có (widehat D = {30^ circ },AD = 8cm,DC = 7,5cm.). Tính diện tích hình bình hành ABCD ... trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán 15 phút - Chương 2 Hình học 8. Xem...
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 2 Hình học 8: Chứng minh rằng hai đa giác ABCFE và ADCFE có diện tích bằng nhau
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút Chương 2 Hình học 8: Chứng minh rằng hai đa giác ABCFE và ADCFE có diện tích bằng nhau
Cho hình bình hành ABCD. Phân giác của (widehat A) và (widehat C) cắt đường chéo BD tại E và F. Chứng minh rằng hai đa giác ABCFE và ADCFE có diện tích bằng nhau ... trong Đề kiểm tra...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 8: Chứng minh rằng hai đa giác ABCH và ADCK có cùng diện tích
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 8: Chứng minh rằng hai đa giác ABCH và ADCK có cùng diện tích
Cho hình bình hành ABCD, từ A và C kẻ AH, CK cùng vuông góc với đường chéo BD. Chứng minh rằng hai đa giác ABCH và ADCK có cùng diện tích ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn...
Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 8: Chứng minh rằng O là trung điểm của EF
Kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học 8: Chứng minh rằng O là trung điểm của EF
Gọi M, N theo thứ tự là các trung điểm của hai đáy AD và BC của hình thang ABCD. Từ điểm O tùy ý thuộc đoạn MN, kẻ đường thẳng song song với đáy hình thang, ... trong Kiểm...