Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 8: Chứng minh rằng E và F đối xứng nhau qua tâm O của hình bình hành ABCD

CHIA SẺ
Cho hình bình hành ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh CD lấy điểm F sao cho AE = CF. Chứng minh rằng Tứ giác AECF là hình bình hàn … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 8. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho hình bình hành ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh CD lấy điểm F sao cho AE = CF. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác AECF là hình bình hành.

b) E và F đối xứng nhau qua tâm O của hình bình hành ABCD.


a) Ta có AE = CF và \(AE// CF\) nên AECF là hình bình hành.

b) O là giao điểm hai đường chéo AC và BD của hình bình hành ABCD

\( \Rightarrow O\) là trung điểm của AC, mà tứ giác AECF là hình bình hành (cmt)

\( \Rightarrow O\) là trung điểm của EF hay E, F đối xứng với nhau qua O.