Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Thi và kiểm tra học kì 2 Địa lí 8: Khu vực Đông Nam Á gồm bao nhiêu nước?

CHIA SẺ
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Địa lí lớp 8: Nêu hiện trạng sông ngòi ở nước ta. Nguyên nhân nào làm cho sông ngòi nước ta bị ô nhiễm? Nêu biện pháp khắc phục? Liên hệ sông ngòi ở địa phương em.

I. TRẮC NGHIỆM (2,0đ).

Chọn câu trả lời đúng nhất

1. Khu vực Đông Nam Á gồm bao nhiêu nước?

A. 11 nước.

B. 13 nước.

C. 17 nước.

D. 19 nước.

2. Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc Đổi mới từ năm nào?

A. Năm 1886.

B. Năm 1896.

C. Năm 1986.

D. Năm 2000.

3. Địa hình nước ta có các hướng chính đó là:

A. Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung

B. Hướng vòng cung và Đông – Tây.

C. Hướng Bắc- Nam và Đông – Tây.

D. Tất cả A, B, C đều đúng.

4. Nơi hẹp nhất nước ta thuộc tỉnh:

A. Quảng Bình.

B. Quảng Trị

C. Quảng Ngãi

D. Quảng Nam

5. Hiện nay nước ta có bao nhiêu tỉnh thành phố ?

A. 62 tỉnh.

B. 63 tỉnh.

C. 64 tỉnh.

D. 65 tỉnh.

6. Lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam trải qua mấy giai đoạn chính?

A. 2 giai đoạn.

B. 3 giai đoạn

C. 4 giai đoạn.

D. 5 giai đoạn.

7. Sông ngòi Trung Bộ ngắn và dốc vì:

A. Bề ngang hẹp.

B. Một số núi lan ra sát biến.

C. Địa hình dốc từ Tây Bắc xuống Đông Nam

D. Tất cả các lí do trên.

8. Đường bờ biển Việt Nam dài.

A. 3.260km.

B. 1 triệu km

C. 1.650km

D. 4.550km.

II. TỰ LUẬN (8,0đ)

1. (6,0đ).

Nêu hiện trạng sông ngòi ở nước ta. Nguyên nhân nào làm cho sông ngòi nước ta bị ô nhiễm? Nêu biện pháp khắc phục? Liên hệ sông ngòi ở địa phương em.

2. (2,0đ)

Tại sao nói nền kinh tế các nước trong khu vực Đông Nam Á phát triển nhanh song chưa vững chắc?


I. TRẮC NGHIỆM (2,0đ)

1 – A

2 – C

3 – A

4 – A

5 – B

6 – B

7 – D

8 – A

II. TỰ LUẬN (8,0đ)

1. (6,0đ).

– Hiện trạng sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm.

Nguyên nhân:

– Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm bởi chất độc hại tử khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp…

– Đánh bắt bằng hoá chất…

Biện pháp:

– Tích cực phòng chống lũ lụt.

– Bảo vệ, khai thác hợp lí các nguồn lợi từ sông ngòi.

– Không thái các chất bẩn xuống sông hồ.

– Xử lí ô nhiễm trước khi đổ ra sông

– Liên hệ địa phương:

2. (2,0đ).

– Phụ thuộc vốn vào nước ngoài.

– Môi trường chưa chú ý bảo vệ trong quá trình phát triển.