Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

[Phòng GD An Biên] kiểm tra cuối năm lớp 8 môn GDCD: So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa quyền khiếu nại với quyền tố cáo

Đề và đáp án chi tiết đề thi đánh giá chất lượng cuối học kì 2 môn GDCD của Phòng GD & ĐT An Viên…So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa quyền khiếu nại với quyền tố cáo.

Câu 1 (3 điểm). Hiến pháp là gì? Ai có quyền sửa đổi, bổ sung Hiến pháp? Nội dung của Hiến pháp quy định những gì?

Câu 2 (3 điểm). So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa quyền khiếu nại với quyền tố cáo.

Câu 3 (4 điểm) Tình huống:

Hoàng đã trót dùng tiền học phí mẹ cho để chơi điện tử. Hoàng đang lo lắng không biết làm thế nào thì bà hàng nước ở gần nhà dụ dỗ Hoàng mang một túi hê-rô-in đi giao cho một người hộ bà, bà sẽ cho tiền đóng học phí và không nói gì với mẹ Hoàng.

Hoàng tự nhủ: “Làm theo lời bà hàng nước cũng được, còn hơn là bị mẹ mắng; với lại mình chỉ làm một lần này thôi, không bao giờ làm như thế nữa.”

a) Theo em, ý nghĩ của Hoàng là đúng hay sai?

b) Nếu là Hoàng em sẽ làm gì?

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 8

Câu 1:

Nêu được khái niệm Hiến pháp. (1đ)

Trả lời được: Quốc hội có quyền sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. (1đ)

Nêu được nội dung của Hiến pháp. (1đ)

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2:

* Giống: (1đ)

Là quyền của CD được quy định trong Hiến pháp.

Là phương tiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CD.

Là công cụ để CD tham gia quản lí nhà nước, xã hội.

* Khác: (2đ)

QUYỀN KHIẾU NẠI QUYỀN TỐ CÁO
Người thực hiện (là ai?)(0,5đ) Chỉ CD có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. Bất cứ CD nào.
Đối tượng (vấn đề gì?) (0,5đ) Các quyết định hành chính, hành vi hành chính. Hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước.
Cơ sở (vì sao?) (0,5đ) Quyền và lợi ích bản thân người khiếu nại bị xâm phạm. Lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của CD, cơ quan, tổ chức bị thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại.
Mục đích (để làm gì?) (0,5đ) Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. Ngăn chặn, xử lí kịp thời những hành vi vi phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của CD, cơ quan, tổ chức.

Câu 3:

a) Ý nghĩ của Hoàng là sai. Vì hê-rô-in là hàng Quốc cấm, nếu vận chuyển thì sẽ vi phạm pháp luật. (2đ)

b) Nếu là Hoàng, em sẽ:

Kiên quyết từ chối lời đề nghị của bà hàng nước. (1đ)

Thú nhận tội lỗi với mẹ, xin mẹ tha thứ. (1đ)

Advertisements (Quảng cáo)