Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Tổng hợp 3 đề thi học kì 2 toán lớp 6 hay nhất 2015 – 2016 TPHCM

CHIA SẺ

Dưới đây là 3 đề thi học kì 2 Toán lớp 6 khá hay của Sở GD&ĐT TPHCM: Quận 11, Quận Tân Bình, Bình Tân.

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN 6

ĐỀ SỐ 1: QUẬN TÂN BÌNH (2014-2015)

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính sau:

2016-04-03_145008

Bài 2: (1,75 điểm) Tìm x, biết:

2016-04-03_145043

Bài 3: (1,5 điểm) Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh cả lớp. Số học sinh còn lại bằng 9/5 số học sinh trung bình (số học sinh còn lại gồm hai loại: khá, trung bình). Tính số học sinh mỗi loại?

Bài 4: (3,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia OA và OB sao cho .

a) Trong ba tia OA, OB, Ox tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính số đo ?

c) Tia OA có là tia phân giác của không? Vì sao?

d) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox và Ot là tia phân giác của . Tính số đo ?

Bài 5: (0,25 điểm) Thực hiện phép tính:

2016-04-03_145224


ĐỀ SỐ 2: QUẬN 11 (2014-2015)

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính:

2016-04-03_145522

Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x, biết:

2016-04-03_145635

Bài 3: (1 điểm) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 18km và chiều rộng bằng 5/9 của chiều dài. Tính chiều rộng và diện tích của khu đất?

Bài 4: (3 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Om sao cho ∠xOy = 50º; ∠xOm = 100º ; .

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) So sánh ∠xOy và ∠yOm

c) Tia Oy có phải là tia phân giác của không? Vì sao?

d) Vẽ tia Oh là tia đối của tia Ox. Tính ∠yOh ?

Bài 5: (0,5 điểm) Tính nhanh tổng sau:

2016-04-03_145955


ĐỀ SỐ 3: QUẬN BÌNH TÂN (2014-2015)

Bài 1: (4 điểm) Thực hiện phép tính:

2016-04-03_150046

Bài 2: (3 điểm) Tìm x, biết:

2016-04-03_150145

Bài 3: (1 điểm) Cho A = (6n + 42)/6n với n∈Z và n ≠ 0. Tìm tất cả các số nguyên n sao cho A là số nguyên.

Bài 4: (2 điểm) Vẽ hai góc kề bù ∠xOy và ∠yOz, biết

∠xOy = 50 º. Vẽ tia Oa là tia phân giác của ∠xOy.

a. Tính số đo ∠yOz .

b. Vẽ tia Ob là tia phân giác của ∠yOz. Tính số đo ∠aOb.

c. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xz có chứa tia Oy, vẽ ∠zOt = 105º. Hỏi tia Oy là tia phân giác của ∠aOt không? Vì sao?