Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đề và đáp án thi Toán 6 học kì 2 THCS Mỹ Thuận: Tính toán chính xác về phân số

PHÒNG GD&ĐT TÂN SƠN

 

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: Toán 6

NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Nội dung đề thi (cấu trúc)

  1. Số nguyên:  Tính toán chính xác các phép toán trên tập hợp Z
  2. Phân số, Các phép tính của phân số: Biết tìm số đối, số nghịch đảo Tính toán chính xác về phân số Thực hiện phép tính về phân số, hỗn số. Vận dụng các tính chất của các phép toán về phân số để giải toán tìm x. Vận dụng các phép tính của phân số để tính giá trị của dãy số có quy luật
  3. Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm giá trị phân số của một số cho trước Vận dụng giải bài toán thực tế.
  4. Góc: Chỉ ra được số đo của một số góc đặc biệt . Biết vẽ góc, tính số đo góc, chứng tỏ tia phân giác

A. TRẮC NGHIỆM: (2đ)  Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất trong các câu sau:

1: Cho hai góc kề bù trong đó có một góc bằng 700. Góc còn lại bằng bao nhiêu ?

A. 1100            B. 1000             C. 900              D. 1200

2: Số nghịch đảo của  là:

3:   của 60 là:

A. 50                     B. 30                C. 40             D. 45

4: Số đối của  là:

5:  Kết quả phép tính 12+ (-22) là:

A. 44               B. -10                    C. -44                D. 10

6:  Tổng các phần tử của tập hợp là: A ={ x ∈ Z/ -5 ≤x ≤ 5} là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. 0                 B. 10                     C. -5                   D. 5

7: Số đo của góc bẹt là:

A. 00               B. 90                  C. 1800            D. Lớn hơn 1800

8: Tổng của hai phân số   là:

9:  Kết quả phép tính  là:

Advertisements (Quảng cáo)

10:  Thương trong phép chia    là:

B. TỰ LUẬN: (7đ)

11: (2 điểm) Thực hiện các phép tính (tính một cách hợp lí  nếu có thể):

 12:(1điểm)  Tìm x,  biết:

a)  x + 12 = 8             

13: (1,5điểm) Khối 6 của một trường có tổng cộng 90 học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh giỏi bằng  1/6 số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng 40% số học sinh cả khối. Số học sinh trung bình bằng 1/3 số học sinh cả khối, còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh mỗi loại.

14: (2,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ ∠xOt  = 40và ∠xOy  = 800.

a) Tính góc yOt ?

b) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?

15: (1,0điểm) Tính giá trị biểu thức


Đáp án:

A. Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A B D C B A C D B B

B. Tự luận

Đáp số và giải câu 11,12,13

Hướng dẫn giải bài 14,15

.

Advertisements (Quảng cáo)