Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Đáp án và đề thi giữa học kì 2 toán lớp 6 – Nam Trực năm 2016

CHIA SẺ

Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 6 năm học 2015 – 2016 có đáp án của phòng GD&ĐT Nam Trực – Nam Định.

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC

 ( Đề chính thức )

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN III

NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán 6

(Thời gian làm bài 90 phút)

 Bài 1. (1 điểm).

a. Viết tập hợp sau theo cách liệt kê các phần tử (không cần giải thích)

H = {x ∈ Z/ -14 ≤ x < 15 và x ⋮ 3}

b. Hãy viết tập hợp các số nguyên x thỏa mãn:  

Bài 2. (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a. (-3) . 23 + 27 : (-3)2

Bài 3. (2 điểm) Tìm x, biết :

Bài 4. (1 điểm). Hai vòi nước cùng chảy vào một bể, riêng vòi thứ nhất chảy trong 10 giờ đầy bể, riêng vòi thứ hai chảy trong 15 giờ đầy bể. Hỏi trong 1 giờ hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể ?

Bài 5. (3 điểm). Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta vẽ các tia Oy, Oz sao cho ∠xOy = 500 và góc xOz = 1500. Vẽ tia Om là tia phân giác của góc xOz.

a. Tính góc yOz

b. Chứng tỏ rằng góc xOy = 2.góc yOm

Bài 6. (1 điểm). Tính tổng sau: 

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM THI GIAI ĐOẠN III

NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn Toán 6

===== HẾT ======