Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

3 đề thi khảo sát chất lượng giữa kì 2 lớp 6 toán mới nhất

Gửi tới các em tuyển tập 03 đề thi khảo sát chất lượng giữa kì 2 lớp 6 Toán (Số học) mới nhất năm học 2015 – 2016.

Trường THCS Phùng Hưng

Lớp 6A

Họ và tên:……………………………………………………

ĐỀ THI KSCK GIỮA HỌC KỲ II

MÔN TOÁN (2015-2016)

( Thòi gian: 90 phút)

——————————————–

Đề thi giữa kì 2 lớp 6 số 1:

1(2đ): Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta thực hiện thế nào? Lấy 2 ví dụ minh họa

2 (2đ) Tính:

cau2

3 (2đ) Tìm x:        cau3

4 (3đ): Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho: ∠xOy = 1300,  ∠xOz = 400

a)Tính góc yOz

b)Sắp xếp các góc: yÔz, xÔz, xÔy theo thứ tự nhỏ dần.

c)Vẽ tia Om là tia phân giác của góc yÔz. So sánh: mÔy và mÔx

Advertisements (Quảng cáo)

5 (1đ): Chứng tỏ rằng phân số có dạng   cau5là phân số tối giản.


Đề số 2:

1(2đ): Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu hai hay nhiều phân số, lấy 2 ví dụ.

2 (2đ) Tìm x:

cau2_De2

Advertisements (Quảng cáo)

3 (2đ) Tính:

cau3_de2

4 (3đ): Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Oa, vẽ 2 tia Ob và Oc sao cho:∠aOb = 1300,  ∠aOc = 400

a)Tính góc bOc

b)Sắp xếp các góc: bÔc, aÔc, aÔb theo thứ tự nhỏ dần.

c)Vẽ tia Om là tia phân giác của góc bÔc. So sánh: mÔb và mÔa

5 (1đ): Chứng tỏ rằng phân số có dạng 3a+4 / 2a +3   là phân số tối giản.


 Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 số 3:

1(2đ): Hãy nêu tính chất cơ bản của phân số, lấy ví dụ minh họa cho từng tính chất.

2 (2đ) Tính:cau2 de3

3 (2đ) Tìm x:cau3 de 34 (3đ): Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Om, vẽ 2 tia Oa và Ob sao cho: cau4de3a)Tính góc aOb

b)Sắp xếp các góc: aÔb, mÔb, mÔa theo thứ tự nhỏ dần.

c)Vẽ tia Ox là tia phân giác của góc aÔb. So sánh: xÔa và xÔm

5 (1đ): Chứng tỏ rằng phân số có dạngcau5de3   là phân số tối giản.

Advertisements (Quảng cáo)