Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6

Tham khảo 2 đề kiểm tra kì 1 môn Địa 6 – Sự khác nhau giữa hiện tượng núi lửa và hiện tượng động đất

CHIA SẺ

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Địa này là tài liệu ôn thi học kì 1 lớp 6 hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 6. Đề có 2 phần tự luận và trắc nghiệm, mời các bạn tham khảo.

Đề số 1

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng ở đầu ý đúng trong các câu sau:

a) Mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm do:

A. Mặt trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đằng Tây.
B. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Đông sang Tây.
C. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.
D. Trái Đất chuyển động từ Đông sang Tây.

b) Việt Nam ở khu vực giờ thứ 7, khi Luân Đôn là 2 giờ thì ở Hà Nội là:

A. 5 giờ.            B. 7 giờ.          C. 9 giờ.        D. 11giờ.

c) Đại dương chiếm khoảng mấy phần diện tích bề mặt Trái Đất?

A. 1 phần 3.
B. 2 phần 3.
C. 2 phần 4.
D. 3 phần 4.

d) Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt đất là:

A. tạo ra các nếp uốn.
B. tạo ra các đứt gãy.
C. làm cho địa hình bề mặt đất thêm gồ ghề.
D. san bằng, hạ thấp địa hình.

Câu 2 (1 điểm)

Chọn các cụm từ cho trước trong ngoặc (đỉnh nhọn, đỉnh tròn, trên 500m, 200m, nhô cao, mực nước biển) điền vào những chỗ chấm (…) để có khái niệm đúng về núi.

Núi là một dạng địa hình …..(1)…….rõ rệt trên mặt đất. Độ cao của núi thường trên….(2)… so với…….(3)……….., có…..(4)….., sườn dốc.

II. Tự luận ( 7 điểm)

Câu 3: (4,5 điểm)

Dựa vào hình vẽ dưới đây và kiến thức đã học:

Hãy cho biết:

a) Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng nào?

Nhận xét về độ nghiêng và hướng nghiêng của trục Trái Đất vào các ngày hạ chí, đông chí, xuân phân và thu phân.

b) Nguyên nhân của hiện tượng mùa và sự hình thành mùa nóng, mùa lạnh trên Trái Đất.

Câu 4 (2,5 điểm)

a) Sự khác nhau giữa hiện tượng núi lửa và hiện tượng động đất?

b) Con người đã có những biện pháp gì để hạn chế bớt những thiệt hại do động đất gây ra?


Đề Số 2

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng ở đầu ý đúng trong các câu sau:

a) Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là:

A. 365 ngày.
B. 366 ngày.
C. 365 ngày 6 giờ.
D. 366 ngày 6 giờ.

b) Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau?

A. 21 tháng 3 và 22 tháng 6.
B. 21 tháng 3 và 23 tháng 9.
C. 23 tháng 9 và 22 tháng 12.
D. 22 tháng 6 và 22 tháng 12.

c) Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương phân bố ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam là:

A. bằng nhau.
B. tỉ lệ diện tích lục địa ở nửa cầu Nam lớn hơn ở nửa cầu Bắc.
C. tỉ lệ diện tích đại dương ở nửa cầu Nam lớn hơn ở nửa cầu Bắc.
D. tỉ lệ diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc lớn hơn ở nửa cầu Nam.

d) Đặc điểm hình thái của núi trẻ là:

A. đỉnh nhọn, sườn dốc.
B. đỉnh tròn, sườn thoải.
C. đỉnh nhọn, sườn thoải.
D. đỉnh tròn, sườn dốc.

Câu 2 (2 điểm) Ghép mỗi ý bên trái với một ý bên phải cho phù hợp:

1. Nội lực và ngoại lực

2. Núi lửa và động đất

3. Núi lửa

4. Động đất

a. do nội lực sinh ra

b. là hai lực đối nghịch nhau

c. là hiện tượng các lớp đất đá gần mặt đất bị rung chuyển

d. do nội và ngoại lực sinh ra

e. là hình thức phun trào mắc ma ở dưới sâu lên mặt đất

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 3: (3 điểm): Dựa vào hình vẽ bên và kiến thức đã học, hãy cho biết:

a) Vì sao có hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất?

b) Vì sao ở mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm?

Câu 4 (3 điểm)

a) Quan sát hình vẽ bên và mô tả cấu tạo của Trái Đất.

b) Vì sao nói lớp vỏ Trái Đất có vai trò quan trọng đối với tự nhiên và đời sống của con người?