Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 Đề kiểm tra kì 1 môn Địa lớp 6 năm 2017...

[Mới] Đề kiểm tra kì 1 môn Địa lớp 6 năm 2017 có đáp án: Thế nào là núi lửa và động đất

CHIA SẺ

Dethikiemtra xin giới thiệu với các em Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa Lý lớp 6 có đáp án dành cho các em học sinh ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 của mình.

PHÒNG GD – ĐT BÌNH SƠN

TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: ĐỊA LÍ – LỚP 6

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (3 điểm)

Em hãy trình bày sự vận động của Trái đất quay quanh trục và hệ quả của nó.

Câu 2: (2 điểm)

a. Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Đó là những lớp nào?

b. Nêu cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất.

Câu 3. (3 điểm)

a. Thế nào là núi lửa và động đất.

b. Con người có những biện pháp gì để hạn chế bớt những thiệt hại do động đất gây ra?

Câu 4: (2 điểm)

a. Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết đều gì?

b. Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ sau: 1: 3.000.000 cho biết 20cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa.

…………..HẾT……………….

Ghi chú: Người coi thi không giải thích gì thêm

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ

Câu Câu hỏi

Đáp án

Điểm
Câu 1 (3 đ) Em hãy trình bày sự vận động của Trái đất quay quanh trục và hệ quả của nó. – Sự vận động của trái đất quay quanh trục

+ Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông trong 24 giờ.

– Hệ quả.

+ Khắp mọi nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm.

+ Làm cho các vật chuyển động trên bề Trái đất bị lệch hướng

 

 

 

(1đ)

 

 

(1đ)

 

(1đ)

Câu 2 (2 đ) a) Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Đó là những lớp nào?

b) Nêu cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất.

 

 

– Cấu tạo bên trong của Trái đất gồm 3 lớp.

+ Lớp vỏ Trái đất

+ Lớp trung gian

+ Lớp lõi

– Vỏ Trái đất là lớp quan trọng nhất vì nó là nơi tồn tại các thành phần khác của Trái đất như: không khí, nước, các sinh vật… và của xã hội loài người

(0,5đ)

 

 

(0,5đ)

 

 

 

(1đ)

Câu 3

(3đ)

a)Thế nào là núi lửa và động đất.

b)Con người có những biện pháp gì để hạn chế bớt những thiệt hại do động đất gây ra?

 

Núi lửa là hình thức phun trào Macsma dưới sâu lên mặt đất.

Động đất là hiện tượng các lớp đất đá gần mặt đất bị rung chuyển.

Để hạn chế những thiệt hại do động đất gây ra người ta xây nhà chịu chấn động, lập trạm nghiên cứu dự báo trước để kịp thời sơ tán dân.

(1 đ)

 

 

(1 đ)

 

 

(1đ)

Câu 4

(2 đ)

a) Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết đều gì?

b) Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ sau: 1: 3.000.000, cho biết 20 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

– Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết được các khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực địa.

– 20 cm trên bản đồ ứng với khoảng cách trên thực địa:

+ Là 20 x 3.000.000 = 60.000.000cm

= 600km

 

 

(1 đ)

 

 

(0,5 đ)

(0,5 đ)

——- Chúc các em thi tốt ———

CHIA SẺ