Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Phòng GD & ĐT Huyện Kim Bôi tổ chức thi cuối học kì 1 lớp 6 môn Địa năm học 2019 – 2020

CHIA SẺ

Hãy trình bày sự chuyển động và nêu hệ quả sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất?… trong đề thi học kì 1 lớp 6 năm học 2019 – 2020 của Phòng GD & ĐT Huyện Kim Bôi.

Trắc nghiệm (4,0 điểm)

Câu 1. Ghi ra giấy thi chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất.

1. Trong ngày 22 tháng 6 (hạ chí) nửa cầu nào ngả nhiều về phía Mặt Trời:

A. Nửa cầu Nam    B. Nửa cầu Bắc         C. Bằng nhau        D. Xích đạo

2. Độ cao tuyệt đối của núi A là 1500m. Nó thuộc loại núi nào?

A. Núi thấp        B. Núi cao             C. Núi trung bình      D. Tất cả đều đúng

3. Điểm giống nhau giữa Bình nguyên và Cao nguyên là gì?

A. Có độ cao tuyệt đối trên 500m.

B. Địa hình thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp và cây lương thực.

C. Có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng.

D. Cả B và C.

5. Lớp vỏ Trái đất có độ dày là bao nhiêu km?

A. Từ 5km – 70km.    B. Trên 3000km.    C. Gần 3000km          D. Trên 5000km.

         Câu 2. Điền vào chỗ trống để hoàn thành các khái niệm sau đây:

– Nội lực là những lực…………………………………………………………

– Ngoại lực là những lực………………………………………………………

         Câu 3. Nối một nội dung cột A với một nội dung cột B để được câu hoàn chỉnh rồi ghi ra tờ giấy thi (Ví dụ : 1 – a).

A B
1. Động đất a) Là hình thức phun trào mắc ma từ dưới sâu lên mặt đất.
2. Núi lửa b) Là hiện tượng các lớp đất đá gần mặt đất rung chuyển.

  Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm) Hãy trình bày sự chuyển động và nêu hệ quả sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất?

Câu 2. (3,0 điểm) Hãy nêu đặc điểm của núi già và núi trẻ? Ở Việt Nam ngọn núi nào cao nhất? Thuộc núi già hay núi trẻ?