Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6

Đề kiểm tra kì 1 lớp 6 môn Vật Lý có đáp án năm 2015 trường THCS Hoa Lư

CHIA SẺ

Đề và đáp án đề thi kiểm tra kì 1 môn Vật Lý lớp 6 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 45 phút.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: VẬT LÝ 6

Giới hạn chương trình: tuần 1 đến tuần 15

1. TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH – BẢNG 1

Nội dung

 

Tổng số tiết Lí thuyết Số tiết thực Trọng số
LT VD LT VD
1. Đo độ dài, đo thể tích, đo khối lượng. 4 4 2,8 1,2 18,7 8,0
2. Lực 10 7 4,9 5,1 32,7 34,0
3. Máy cơ đơn giản. 1 1 0,7 0,3 4,6 2,0
Tổng 15 12 8,4 6,6 56,0 44,0

2. TÍNH SỐ CÂU HỎI CHO CÁC CHỦ ĐỀ – BẢNG 2

Cấp độ Nội dung (chủ đề) Trọng số Số lượng câu (chuẩn cần kiểm tra) Điểm

số

Tròn số TN TL
Cấp độ 1,2

(Lí thuyết)

1. Đo độ dài, đo thể tích, đo khối lượng. 18,7 0.9≈1
2. Lực 32,7 1.6≈2 2.5đ 2.5đ
3. Máy cơ đơn giản. 4,6 0.2
Cấp độ 3,4

(Vận dụng)

1. Đo độ dài, đo thể tích, đo khối lượng. 8,0 0.4≈1
2. Lực 34,0 1.7≈1 3.5đ 3.5đ
3. Máy cơ đơn giản. 2,0 0.1
Tổng 100,0 5 10,0 đ

Trường THCS Hoa Lư

Đề Kiểm tra Học Kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Vật Lý lớp 6

Thời gian làm bài 45 phút

1.  Giới hạn đo (GHĐ) và Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là gì? Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của cây thước trong hình vẽ sau:  (2,0 điểm)

2015-12-12_104542

2. Hãy nêu các kết quả tác dụng của lực? Mỗi trường hợp lấy 1 ví dụ? (2,5điểm)

3. Một bao gạo có khối lượng là 20 kg. Hỏi trọng lượng của bao gạo này là bao nhiêu? (1 điểm)

4. Một vật đặc khối lượng 2,7 kg, thể tích 1 dm3 (2,5 điểm)

1.Tính khối lượng riêng của chất làm vật

2.Tính trọng lượng riêng của chất làm vật

Quảng cáo

5. Một bình chia độ đựng nước, mực nước trong bình ngang vạch 25cm3, người ta thả vào trong bình một hòn bi thì thấy mực nước trong bình dâng lên ngang vạch 50cm3.Tính thể tích của hòn bi. Đổi ra đơn vị là m3 (2 điểm)


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ  LÝ 6

Câu

Đáp án

      Biểu điểm

1 GHĐ  của thước là số đo lớn nhất ghi trên thước

ĐCNN  của thước  là khoảng cách giữa hai vạch liên tiếp ghi trên  thước.

Trên hình vẽ cây thước có GHĐ: 10cm

ĐCNN: 0,5cm.

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

 

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

 

2 Lực tác dụng lên 1 vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật hoặc làm cho vật biến dạng, hoặc cả hai trường hợp trên cùng xảy ra.

Ví dụ: + Lực của gió tác dụng vào buồm làm buồm chuyển động.

+Lực bàn tay tác dụng vào sợi dây cao su làm cho sợi dây cao su biến dạng.

+Lực bàn chân của cầu thủ tác dụng vào quả bóng làm quả bóng biến dạng và biến đổi chuyển động.

(HS có thể lấy ví dụ khác: mỗi ví dụ 0.5điểm)

 

(1,0 điểm)

 

Quảng cáo

 

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

 

3 Tóm tắt:

m = 20kg

p = ? (N)

Giải:

Trọng lượng của bao gạo là:

P = 10.m

= 10.20=200(N)

 

(0,25điểm)

 

 

(0.25đ)

 

(0.5đ)

 

4  Tóm tắt:

m=2,7(kg)

v=1dm3=0,001m3

a)D=?(kg/m3)

b) d=?(N/m3)

Giải:  

a) Khối lượng riêng của vật là:

2015-12-12_105423 b) Trọng lượng riêng của vật là:

d=10.D=10.2700=27000 (kg/ m3)

Học sinh có cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

 

(0,5 điểm)

 

 

 

 

 

(1đ)

 

 

(0.25đ)

(0.75đ)

 

5 Thể tích của hòn bi :

V = 50 – 25 = 25 cm3

=0,000025 m3            

 

( 1 điểm)

 ( 1 điểm)