Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 6 của Phòng GD & ĐT Thanh Oai 2019 Trong vai Thái y lệnh hoh Phạm, em hãy kể lại truyện “ Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng”.

CHIA SẺ

Trong vai Thái y lệnh hoh Phạm, em hãy kể lại truyện “ Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng”.. trong đề thi học kì 1 môn Văn lớp 6 năm học 2019 – 2020 của phòng GD & ĐT Thanh Oai.

PHẦN I. (4,0 điểm)

            Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

“Giặc đã đến chân núi Trâu.Thế nước rất nguy, người hoảng hốt.Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa.Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội.Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa.Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ.”

1. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Văn bản đó thuộc kiểu truyện dân gian nào em đã học?Hãy ghi lại khái niệm về loại truyện đó?

2. Xác địng phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên?

3. Trong đoạn văn trên ai là nhân vật chính? Vì sao em lại xác định như vậy?

4. Nêu nội dung chính của đoạn văm trên bằng một câu văn hoàn chỉnh trong đó có sử dụng một cụm động từ – Gạch chân cụm động từ đó?

PHẦN II. (6,0 điểm)

            Trong vai Thái y lệnh hoh Phạm, em hãy kể lại truyện “ Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng”.