Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi học kì lớp 6 môn Sử năm học 2019 – 2020 trường THCS Minh Châu

Hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang? Em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước Văn Lang?… trong đề thi cuối học kì 1 lớp 6 năm học 2019 – 2020 trường THCS Minh Châu năm học 2019 – 2020, được cập nhật chi tiết tại đây.

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Đánh dấu X vào ô vuông trước ý trả lời đúng

a, Qúa trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?

Đồ gốm → Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưới → đồ đồng

Đồ đá mài lưới → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng

Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng

Đồ gốm → đồ đá mài lưới → đồ đồng → đồ đá thô sơ

b, Dấu tích người tối cổ trên đất nước ta được tìm thấy tại địa điểm nào ở Lạng Sơn?

Advertisements (Quảng cáo)

Hang Thẩm Bà            Mái đá Ngườm

Hang Thẩm Hai           Xuân Lộc

c, Nghề chính của cư dân Văn Lang là

Đánh cá        Săn bắn thú rừng

Trồng lúa nước      Buôn Bán

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2: Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc đơn dưới đây để hoàn thành đoạn trích

(Tần, Người Việt, Thục Phán, ở yên)

“…………….Trốn vào rừng, không ai chịu đề quân………….bắt. Rồi họ đặt người kiệt tuấn lên làm tướng, ngày…………. đêm đến ra đánh quân Tần”. Người kiệt tuấn đó là……..”

Câu 3: Nối các ý ở cột A với các quốc gia tương ứng ở cột B

A B
Nằm trên lưu vực các con sống lớn Các quốc gia cổ đại phương Đông
Nằm bên bờ biển Địa Trung Hải  
Có nền nông nghiệp phát triển  
Kinh tế chủ yếu là ngoại thương, hàng hải  
Là các quốc gia ra đời sớm nhất trong lịch sủ Các quốc gia cổ đại phương Tây

II. Tự luận

Câu 1: Hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang? Em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước Văn Lang?

Câu 2: Vì sao An Dương Vương lại thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của Triệu Đà? Sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học kinh nghiệm gì?

Advertisements (Quảng cáo)