Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề thi HKI toán 6 năm 2017 – THCS Bình Giang có...

Đề thi HKI toán 6 năm 2017 – THCS Bình Giang có lời giải chi tiết

CHIA SẺ

Mời thầy cô và các em tham khảo Thi – kiểm tra kì 1 lớp 6 Toán của trường THCS Bình Giang – Hòn Đất năm 2017 – 2018 có đáp án.

Phòng GD&ĐT Hòn Đất

Trường THCS Bình Giang

KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – Năm học: 2017 – 2018

Môn: Toán – Khối: 6

Thời gian 90 phút (không kể giao đề)

I. Lý thuyết (2 điểm): Học sinh chọn một trong hai đề sau:

Đề 1:

Câu 1: (1 điểm)

a. Viết công thức nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số?

b. Áp dụng tính: 72 . 73 ; 65 : 62

Câu 2: (1 điểm)

a. Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên âm?

b. Áp dụng tính: (-15) +(-5)

Đề 2:

Câu 1: (1 điểm)

a. Thế nào là hai tia đối nhau?

b. Chỉ ra hai tia đối nhau trong hình vẽ sau?

Câu 2:  (1 điểm)

a. Đoạn thẳng AB là gì?

b. Vẽ hình minh hoạ?

II. Bài tập (8 điểm):

Bài 1.(1,5 điểm) Tính  :

a)  39 . 13 + 87 . 39  b)  5 . 42 – 18 : 32          c) 213 + [23 + (–213) – 43]

Bài 2.(1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết :

a) 5(x + 35) = 515                 b) 7x – 8 = 713

Bài 3.(1 điểm) ) Chứng tỏ rằng mọi số tự nhiên n thì tích (n + 3)(n + 6) chia hết cho 2.

Bài 4.(2 điểm) Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách..

Bài 5.(2 điểm)

Vẽ tia Ox, trên Ox lấy điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.

a. Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại. Vì sao?

b. So sánh OA và AB.

c. Điểm A có phải là trung điểm của OB không ? Vì sao?

——- HẾT ———

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

CHIA SẺ