Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4 Đề thi Toán 4 học kì 1 có đáp án – Phòng...

Đề thi Toán 4 học kì 1 có đáp án – Phòng GD&ĐT Yên Minh 2017

CHIA SẺ

Hướng dẫn giải Đề thi học kì 1 lớp 4 Toán – THCS Hữu Vinh năm 2017 – 2018. Đề thi khá hay có đáp án đi kèm, mời thầy cô và các em tham khảo

PHÒNG GD&ĐT YÊN MINH

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC HỮU VINH

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017- 2018

Môn: Toán – Lớp 4

Thời gian: 40 phút  (không kể thời gian giao đề)

Hãy khoanh hoặc (viết số vào chỗ chấm, điền dấu) trước ý trả lời đúng từ bài 1- 7.

Bài 1: Số “Ba triệu một trăm linh năm nghìn không trăm bốn mươi bảy” viết là: (M1-1đ )

A. 310 547       B. 3 105 047     C. 3 150 407        D. 315 047

Bài 2: Trong số 15 376 chữ số đứng ở hàng nghìn là:  (M1-1đ )

A. 1           B. 3             C. 5                D. 7

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (M1- 1 điểm)

a, 5 tấn 3 kg = …………. kg

A. 53kg    B. 503kg        C. 5003kg               D. 5030kg

b, 500 dm2 = ……….m

A. 5 m2      B. 50 m2      C. 500 m2     D. 5000 m2

Bài 4: Trong các số sau, số chia hết cho cả 2 và 5 là:  (M1-1đ )

A. 6842   B. 6846        C. 6845          D. 6840

Bài 5: Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ chấm: (M2-1đ )

3 giờ 20 phút……250 phút                      4 thế kỉ 10 năm …….401 năm

180 giây ….. 2 phút 60 giây                     2 ngày ……..49 giờ

Bài 6: Trong hình sau:  (M2-1đ )

– Cạnh AB song song với các cạnh ……, …….

– Cạnh AD song song với các cạnh ……., ……

Bài 7: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (M2-1đ)        

Với a = 100 thì biểu thức 30 x 10 : a có giá trị là :

A. 33    B. 30         C. 300               D. 3

Bài 8: Đặt tính rồi tính (M3-1đ )

a. 246  31                             b. 128472 : 6

Bài 9: Tìm x (M3-1đ )

a)  x : 3  = 99     b) 29109 : x = 93

Bài 10:

 Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó? (M4-1đ )


ĐÁP ÁN

Quảng cáo
CHIA SẺ