Đề thi học kì 1 lớp 6

Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6
Đề số 1 Kiểm tra học kì 1 môn Toán 6: Hỏi có tất cả bao nhiêu em dự thi nghi thức đội?
Đề số 1 Kiểm tra học kì 1 môn Toán 6: Hỏi có tất cả bao nhiêu em dự thi nghi thức đội?
Đề kiểm tra môn Toán lớp 6 học kì 1 : Tìm số tự nhiên (a) nhỏ nhất sao cho khi (a) chia cho (5); cho (7); cho (9) có số dư theo thứ tự...
Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6 [Đề số 2] : Tính độ dài đoạn thẳng BC
Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6 [Đề số 2] : Tính độ dài đoạn thẳng BC
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6: Tìm số tự nhiên (x) nhỏ nhất (khác (0)) , biết rằng (x vdots 15) và (x vdots 18). Bài 1  (2đ).Thực...
[Đề số 3] Đề thi học kì 1 Toán 6: Trong 3 tia Ox, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
[Đề số 3] Đề thi học kì 1 Toán 6: Trong 3 tia Ox, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 : Chứng tỏ với mọi giá trị n là số nguyên thì phân số có dạng (dfrac{{n + 1}}{{2n + 3}}) đều là phân số...
[Đề số 4] Bài kiểm tra học kì 1 Toán 6: Tính số học sinh khối 6 của trường
[Đề số 4] Bài kiểm tra học kì 1 Toán 6: Tính số học sinh khối 6 của trường
Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 : Trên tia đối của tia (NM), lấy một điểm (P) sao cho (NP = 6cm). Chứng tỏ điểm (N) là trung điểm của đoạn...
Thi học kì 1 Toán 6 [Đề số 6]: ƯCLN (6;18;60) là
Thi học kì 1 Toán 6 [Đề số 6]: ƯCLN (6;18;60) là
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - môn Toán 6: Lấy điểm I trên tia BA sao cho (BI = 4cm). Hãy chứng tỏ điểm C nằm giữa điểm I và...
Quảng cáo


Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6 [Đề số 5]: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê
Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6 [Đề số 5]: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê
Thi học kì 1 - Đề số 5 - môn Toán lớp 6: Điểm (B) có là trung điểm của đoạn thẳng (AD) không? Vì sao? Bài 1  (1,5đ). Viết các tập hợp sau bằng cách...
[Đề số 7] Đề thi học kì 1 Toán 6: Tính độ dài đoạn thẳng AB
[Đề số 7] Đề thi học kì 1 Toán 6: Tính độ dài đoạn thẳng AB
Đề số 7 - Bài kiểm tra học kì 1 môn Toán 6: Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? I. TRẮC NGHIỆM (2đ). Chọn đáp án...
Đề số 9 Kiểm tra học kì 1 Toán 6: 4: ƯCLN (35; 36) là:
Đề số 9 Kiểm tra học kì 1 Toán 6: 4: ƯCLN (35; 36) là:
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 - Đề số 9: Cho tập hợp (A = {rm{{ x}} in {rm{N}},{rm{| x}} le {rm{7} }}). Số phần tử của tập hợp A là I. TRẮC...
Kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 Đề số 8: ính số cây mỗi lớp phải trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng từ 170 đến 200
Kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 Đề số 8: ính số cây mỗi lớp phải trồng, biết rằng số cây đó trong...
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6: Chứng tỏ rằng: (left( {7n + 10} right)) và (left( {5n + 7} right)) là hai số nguyên tố cùng nhau...
Đề số 10 Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6: Trong các tổng sau, tổng nào chia hết cho 6?
Đề số 10 Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6: Trong các tổng sau, tổng nào chia hết cho 6?
Đề số 10 - Đề kiểm tra môn Toán lớp 6 học kì 1: Dùng ba chữ số 4, 0, 5 để ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau chia...

Mới cập nhật

Đang quan tâm