Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Xem ngay Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 kết nối tri thức với cuộc sống

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán bộ sách mới Kết nối tri thức được dethikiemtra sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh tham khảo củng cố kiến thức, ôn luyện rèn luyện kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Cho tập hợp A = { x; 5 ; y; 7} Chọn khẳng định đúng.

A. 5 ∈ A     B. 0 ∈ A    C. 7 ∉ A     D. y ∉ A

Câu 2: Tập hợp B = {0; 1; 2; ….; 100} có số phần tử là:

A. 99 B. 100 C. 101 D. 102

Câu 3: Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là:

A. 425 B. 693 C. 660 D. 256

Câu 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên có tính chất nào sau đây?

Câu 5: Cặp số chia hết cho 2 là:

A. (234; 415) B. (312; 450)
C. (675; 530) D. (987; 123)

Câu 6: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Một số chia hết cho 9 thì luôn chia hết cho 3

B. Nếu hai số chia hết cho 3 thì tổng của hai số đó chia hết cho 9

C. Mọi số chẵn thì luôn chia hết cho 5

D. Số chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Số 41 là

A. hợp số

B. không phải số nguyên tố

Advertisements (Quảng cáo)

C. Số nguyên tố

D. không phải hợp số

Câu 8: Các cặp số nào sau đây nguyên tố cùng nhau?

A. 3 và 11 B. 4 và 6
C. 2 và 6 D. 9 và 12

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a. 667 – 195 . 93 : 465 + 372

b. 350 . 12. 173 + 12.27

c. 73. 52 + 52 . 28 – 52

d. 321 – 21 . [(2.33 + 44 : 32) – 52]

Câu 2: Tìm x biết:

a. 2x+15=142:2

Advertisements (Quảng cáo)

b. 53 : x + 100 = 125

c. 3. (5x – 15) – 52 = 68

Câu 3: Một đội y tế có 280 nam, 220 nữ dự định chia thành các nhóm sao cho số nam và số nữ ở mỗi nhóm đều nhau, biết số nhóm chia được nhiều hơn 1 nhóm và không lớn hơn 5 nhóm. Hỏi có thể chia đội thành mấy nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Câu 4: Cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + … + 3101

Chứng minh rằng A chia hết cho 13

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 kết nối tri thức năm 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1. A 2. C 3. C 4. D
5. B 6. A 7. C 8. A

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1:

Câu 2: 

Câu 3:

Gọi số nhóm cần chia là x (x > 1)

Ta có: Đội y tế có 280 nam, 220 nữ dự định chia thành các nhóm sao cho số nam và số nữ ở mỗi nhóm đều nhau.

280 ⋮ x ; 220 ⋮ x. Vậy x ∈ UC (280, 220)

Ta có:

280 = 23.5. 7

220 = 22.5.11

Suy ra: UCLN (280, 220) = 22.5

UC (280, 220) = U(20) {1; 2; 4; 5; 10; 20}

Do số nhóm chia được nhiều hơn 1 nhóm và không lớn hơn 5 nhóm

x∈ {2; 4; 5}

Ta có bảng sau:

Số nhóm Số người nữ trong nhóm Số nam trong nhóm
2 110 140
4 55 70
5 44 56

Câu 4:

Advertisements (Quảng cáo)