Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 Tuyển chọn 5 đề kiểm tra 15 phút chương 3 Phân số...

Tuyển chọn 5 đề kiểm tra 15 phút chương 3 Phân số lớp 6

CHIA SẺ

Tổng hợp 5 đề kiểm tra 15 phút Toán Số học lớp 6 chương 3 – Phân số. Hi vọng đây sẽ là bộ tài liệu bổ ích cho các em ôn tập và hệ thống lại kiến thức cho mình

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG 3

SỐ HỌC LỚP 6

ĐỀ SỐ 1

Bài 1. Cho biểu thức:

a) Tìm các số nguyên x để biểu thức A là phân số

b) Tìm các số nguyên x để A là một số nguyên

Bài 2. Tính:

Bài 3. Chứng minh rằng:

ĐÁP ÁN ĐỀ 1


ĐỀ SỐ 2


ĐỀ SỐ 3

Bài 1.

- Quảng cáo -

a) Tìm x, y, t ∈ Z, biết:

b) Tìm phân số, biêt phân số đó bằng phân số 15/16 và ước chung lớn nhất của tử và mẫu là 24

Bài 2. Tìm x, biết:


ĐỀ SỐ 4

Bài 1. Tìm x ∈ Z, biết:

Bài 2. Viết phân số 6/35 dưới dạng thương của hai phân số có tử số và mẫu số là các số nguyên dương có một chữ số.


ĐỀ SỐ 5

Bài 1. Tìm x, biết:

Bài 2. Một công việc nếu giao cho người thứ nhất làm thì 6 giờ xong, nếu giao cho người thứ hai làm thì 4 giờ xong, nếu giao cho người thứ 3 làm thì 12 giờ xong. Hỏi nếu cả ba người cùng làm thì họ hoàn thành công việc trong bao lâu?

Bài 3. Thực hiện phép tính:

—– HẾT ——