Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Toán Chương 1 – Đoạn thẳng 15 phút lớp 6: Vẽ ba điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ tia AB, AC

CHIA SẺ
Vẽ ba điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ tia AB, AC; Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại D nằm giữa B và C … trong Đề kiểm tra môn Toán Chương 1 – Đoạn thẳng 15 phút lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Vẽ ba điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ tia AB, AC

a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại D nằm giữa B và C

b) Vì tia Ay cắt đường thẳng BC tại E không nằm giữa B và C.

Bài 2. Cho bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường thẳng, biết rằng:

Điểm C nằm giữa hai điểm B VÀ D và điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Chứng tỏ B nằm giữa hai điểm A và D.


Bài 1. Xem hình vẽ

Bài 2.

Vì điểm B nằm giữa hai điểm A và C nên BC và BA là hai tia đối nhau (1)

Điểm C nằm giữa hai điểm B và D nên BC và BD là hai tia trùng nhau.

Từ (1) và (2) suy ra hai tia BD và BA là hai tia đối  nhau. Do đó B nằm giữa hai diểm A và D.