Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6

[Đề 19] Kiểm tra 1 tiết môn Sinh 6 học kỳ II: Vỏ cám là bộ phận nào của hạt gạo?

CHIA SẺ
Đề thi và kiểm tra 45 phút môn Sinh lớp 6 học kỳ II – Đề số 19: Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn cần có đủ các điều kiện nào sau đây?

I. TRẮC NGHIỆM (4đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.. Vỏ cám là bộ phận nào của hạt gạo?

a. Vỏ hạt

b. Vỏ ngoài của hạt

c. Vỏ trong của hạt

d. Không phải là vỏ hạt mà là do bao hoa biến thành để bảo vệ cho hạt

2.. Các loại quả nào sau đây thuộc loại quả mọng?

a. Xoài, cóc, dừa                                        b. Chuối, cà chua, lê

c. Đậu xanh, đậu ván, mướp                        d. Mận, vú sữa, cà chua

3.. Chất dự trữ của hạt Một lá mầm (như hạt kê…) chứa ở:

a. Trong lá mầm

b. Trong phôi nhũ

c. Trong vỏ hạt

d. Trong phôi

4.. Khi gieo hạt cần phải:

a. Gieo đúng thời vụ                                     b. Làm đất tơi xốp

c. Chống úng, chống hạn, chống rét               d. Gồm cả a, b và c

5.. Những hạt nào sau đây thuộc loại hạt Một lá mẫm ?

- Quảng cáo -

a. Mít, nhãn, lạc.                                  b. Lúa, ngô, kê

c. Mít, đậu xanh, lúa                            d. Đỗ đen, lạc, bưởi

6.. Trên mặt nước ao, hồ thường có váng màu lục hoặc màu vàng. Váng đó là gì?

a. Tảo                       b. Bèo tấm           c. Rong                d. Rêu

7.. Quả hạch là quả:

a. Gồm toàn thịt và không có hạch     b. Có phần hạch cứng bọc lấy hạt

c. Quả chín chứa đầy nước                  d. Quả không mềm khi chín.

8.. Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn cần có đủ các điều kiện nào sau đây ?

a. Nước, không khí và nhiệt độ thích hợp       b. Nhiệt độ, độ ẩm không khí, phân bón

c. Nước, phân bón, nhiệt độ                d. Giống cây trồng, nước, phân bón

II.    TỰ LUẬN (6đ)

1.. Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Em cho biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa ? Tên của bộ phận đó?

2.. Cây có hoa có những loại cơ quan nào ? Nêu chức năng chính của rễ, thân, lá.

3.. Hãy cho biết rêu sinh sản phát triển nòi giống bằng gì ? Đặc điểm của túi bào tử?


I. TRẮC NGHIỆM (4đ)

1 2 3 4
a b b d
5 6 7 8
b a b a

II. TỰ LUẬN (6đ)
1. * Quả do bầu nhuỵ phát triển thành. Hạt do noãn phát triển thành
* Một số loại cây, khi quả đã hình thành mà vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa là cây cà chua, cây hồng, cây thị… (giữ lại đài hoa); cây chuối, cây ngô… (giữ lại phần đầu nhụy và vòi nhụy).
2. – Cây có hoa có 2 loại cơ quan chính:
+ Cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá
+ Cơ quan sinh sản: hoa, quả. hạt
– Chức năng chính của rễ, thân, lá:
+ Rễ: hấp thụ nước và các muối khoáng cho cây
+ Thân: vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây.
+ Lá: thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước.
3. – Rêu sinh sản phát triển nòi giống bằng bào tử
– Đặc điểm của túi bào tử:
+ Nằm phía trên ngọn cây
+ Ở phía trên của túi bào tử có nắp
+ Trong túi bào tử chứa các bào tử
+ Khi túi bào tử mở nắp thì các bào tử rơi ra ngoài
+ Bào tử nảy mầm thành cây con.