Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

[THCS Trần Phú] thi học kì 2 môn Sử lớp 8 năm 2020: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước cai trị của Pháp Ở Đông Dương?

CHIA SẺ

Chi tiết đề thi cuối học kì 2 môn Lịch Sử lớp 8 năm học 2019 – 2020 trường THCS Trần Phú, đề thi gồm 3 câu như sau:

Câu 1( 3 điểm): Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước cai trị của Pháp Ở Đông Dương? Nêu nhận xét về bộ máy cai trị của Pháp ?

Câu 2 (4 điểm ): Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê  tại sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê( 1885-1895) là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong Phong trào Cần vương  ?

Câu 3🙁  3 điểm) Trình bày những nét lớn về khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 theo mẫu sau

  Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917
Người lãnh đạo  
Diễn biến chính  
Kết quả