Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

[THCS Trần Phú] thi học kì 2 môn Sử lớp 8 năm 2020: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước cai trị của Pháp Ở Đông Dương?

Chi tiết đề thi cuối học kì 2 môn Lịch Sử lớp 8 năm học 2019 – 2020 trường THCS Trần Phú, đề thi gồm 3 câu như sau:

Câu 1( 3 điểm): Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước cai trị của Pháp Ở Đông Dương? Nêu nhận xét về bộ máy cai trị của Pháp ?

Câu 2 (4 điểm ): Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê  tại sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê( 1885-1895) là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong Phong trào Cần vương  ?

Câu 3🙁  3 điểm) Trình bày những nét lớn về khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 theo mẫu sau

  Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917
Người lãnh đạo  
Diễn biến chính  
Kết quả  

Advertisements (Quảng cáo)