Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài C1- C7 trang 58, 59 Lý 6: Sự nở vì nhiệt...

Bài C1- C7 trang 58, 59 Lý 6: Sự nở vì nhiệt của vật rắn

CHIA SẺ

Chương 2 bài Sự nở vì nhiệt của vật rắn – Giải bài tập C1, C2 trang 58; bài C3,C4, C5,C6,C7 trang 59 SGK Vật Lý 6

1.Tại sao khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại?

Vì quả cầu nở ra khi nóng lên.


2.Tại sao sau khi nhúng vào nước lạnh quả cầu lại lọt qua vòng kim loại?

Vì quả cầu co lại khi lạnh đi


3.Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Thể tích quả cầu (1)……khi quả cầu nóng lên.

b) Thể tích quả cầu giảm khi quả cầu (2)……….

Các từ để điền

– Nóng lên

– Lạnh đi

– Tăng

– Giảm

Quảng cáo

Quảng cáo

Đáp án: (1) Tăng; (2) Lạnh đi


Bài C4: 

2015-12-28_202647

Từ bảng trên có thể rút ra nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau?

Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. Nhôm nở nhiều nhất, rồi đến đồng, sắt.


5. Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ, thường có một đai bằng sắt, gọi là cái khâu dùng để giữ chặt lưỡi dao hay lưỡi liềm. Tại sao khi lắp khâu, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán?

Phải nung nóng khâu dao, liềm vì khi được nung nóng, khâu nở ra để lắp vào cán, khi nguội đi khâu co lại siết chặt vào cán


6. Hãy nghĩ cách làm cho quả cầu trong thí nghiệm ở hình 18.1, dù đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng kim loại. Hãy làm thí nghiệm kiểm chứng

Nung nóng vòng kim loại.


7. Hãy tự trả lời câu hỏi đã nêu ở đầu bài học. Biết rằng ở Pháp tháng Một đang là mùa Đông, còn tháng Bảy đang là mùa Hạ

Vào mùa hạ nhiệt độ tăng lên làm cho thép nở ra nên tháp cao lên.

Quảng cáo

CHIA SẺ