Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Bài C1 đến C8 trang 84 sách vật lý 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Giải bài  C1, C2, C3 , C4, C5, C6, C7, C8 trang 84 SGK Vật Lý 6: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (Tiếp theo)

– Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi.

– Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

– Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ

1. Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc thí nghiệm và trong cốc đối chứng?

Nhiệt độ ở cốc thí nghiệm thấp hơn nhiệt độ ở cốc đối chứng.


2. Có hiện tượng gì xảy ra ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm? Hiện tượng này có xảy ra ở cốc đối chứng không?

Advertisements (Quảng cáo)

Có nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm, không có nước đọng ở ngoài mặt cốc đối chứng.


3. Các giọt nước đọng ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm có thể là do nước ở trong cốc thấm ra không? Tại sao?

Không, vì nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm không có màu còn nước ở trong cốc có pha màu. Nước trong cốc không thể thấm qua thuỷ tinh ra ngoài được.


4. Các giọt nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm là do đâu mà có?

Advertisements (Quảng cáo)

Giọt nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm là do hơi nước trong không khí gặp lạnh, ngưng tụ lại.


5. Vậy dự đoán của chúng ta có đúng không?

Dự đoán của chúng ta là đúng.


Bài C6: Hãy nêu hai thí dụ về hiện tượng ngưng tụ?

VD1: Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ tạo thành mưa.

VD2: Khi hà hơi vào mặt kính cửa sổ, hơi nước có trong hơi thở gặp mặt kính lạnh, ngưng tụ thành những hạt nước nhỏ làm mờ kính.


7. Giải thích sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm?

Vào sáng sớm nhiệt độ cao hơi nước bốc lên khi vào ban đêm không khí lạnh hơi nước ngưng tụ thành các giọt nước đọng trên lá. ( Hơi nước trong không khí ban đêm gặp lạnh, ngưng tụ thành các giọt sương đọng trên lá) .


8. Tại sao rượu đựng trong chai không đậy nút sẽ cạn dần, còn nếu nút kín thì không cạn?

Trong chai đựng rượu đồng thời xảy ra hai quá trình bay hơi và ngưng tụ, là vì chai được đậy kín, nên có bao nhiêu rượu bay hơi  thì cũng có bấy nhiêu rượu ngưng tụ, do đó mà lượng rượu không giảm. Với chai để hở miệng, quá trình bay hơi mạnh hơn ngưng tụ, nên rượu cạn dần.

Advertisements (Quảng cáo)