Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài tập 8,9,10, 11,12,13,14 trang 106, 107 Toán 6 tập 1: Ba...

Bài tập 8,9,10, 11,12,13,14 trang 106, 107 Toán 6 tập 1: Ba điểm thẳng hàng

CHIA SẺ

Tóm tắt lý thuyết ba điểm thẳng hàng và Giải bài 8,9,10 trang 106; Bài 11,12,13,14 trang 107 SGK Toán 6 tập 1: Ba điểm thẳng hàng – hình học 6.

A. Tóm tắt lý thuyết ba điểm thẳng hàng

1. Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc một đường thẳng.

Ba điểm không thẳng hàng khi chúng  không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào.

ba diem thang hang2. Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Trong hình bên: Điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

Lưu ý : Nếu có một điểm nằm giữa hai điểm khác thì 3 điểm đó thẳng hàng.

B. Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa bài: Ba điểm thẳng hàng – Toán 6 tập 1 trang 106,107.

Bài 8. Ở hình 10 thì ba điểm A,B,C hay 3 điểm A,M,N thẳng hàng? Lấy thước thẳng để kiểm tra.

hinh 10 bai 8Ba điểm A,B,C thẳng hàng; ba điểm A,M,N không thẳng hàng.


Bài 9 trang 106 Toán 6. Xem hình 11 và gọi tên: hinh 11 bai 9

a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng

Giải: a) Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình 11 (SGK) là : A,E,B; B,D,C; D,E,G.

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng trong hình 11(SGK) là: A,B,C; A,B,D.

Ngoài ra còn có 15 bộ ba điểm không thẳng hàng khác nữa.

Lưu ý: Để tìm bộ 3 thẳng hàng, ta tìm trên mỗi đường thẳng. Để chỉ ra một bộ 3 điểm không thẳng hàng, ta nên lấy 2 điểm cùng thuộc một đường thẳng sau đó lấy điểm thứ 3 không thuộc đường thẳng trên.


Bài 10. Vẽ:

a, Ba điểm M,N,P thẳng hàng.

b, Ba điểm C,E,D thẳng hàng và sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D.

c, Ba điểm T,Q,R không thẳng hàng.

Các em có thể vẽ hình như sau:


Bài 11 trang 107. Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát  biểu sau:hinh12

a) Điểm … nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm … đối với điểm M.

c) Hai điểm … nằm khác phía đối với …

Đáp án:

a)  Điểm R nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm cùng phía đối với điểm M.

c) Hai điểm M và N nằm khác phía đối với R


Bài 12. Xem hình 13 và gọi tên các điểm:hinh13

a) Nằm giữa 2 điểm M và P.

b) Không nằm giữa hai điểm N và Q.

c) Nằm giữa hai điểm M và Q.

Đáp án bài 12:

a) Điểm N nằm giữa 2 điểm M và P

b) Điểm M không nằm giữa hai điểm N và Q.

c)Điểm N và  P nằm giữa hai điểm M và Q


Bài 13 trang 107 Toán 6. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a, Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm N không nằm giữa hai điểm A và B(  Ba điểm N,A,B thẳng hàng).

b, Điểm B nằm giữa A và N; điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Giải: a)

dap-an-cau-a

b)dap-an-cau-b


Bài 14.hinh14

Theo hình 14  thì ta có thể trồng 12  cây thành 6 hàng, mỗi hàng  4 cây . Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng,  mỗi hàng 4 cây.

 

Đáp án: Các em có thể trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây theo 1 trong 2 hình dưới:

dap-an-bai-14

Quảng cáo
CHIA SẺ