Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 104,105 Toán 6 tập 1: Điểm, Đường thẳng

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 104,105 Toán 6 tập 1: Điểm, Đường thẳng

CHIA SẺ

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2,3 trang 104; bài 4,5,6,7 trang 105 Toán 6 tập 1: Điểm, Đường thẳng – Chương 1: Tia (Hình học).

Điểm, đg thẳng là các hình hình học không gian được định nghĩa.

Hình ảnh của điểm: một dấu chấm nhỏ.

Hình ảnh của đg thẳng: sợi chỉ căng thẳng.

2. Vị trí của điểm và đg thẳngdiem duong thang

Trong hình bên:

– Điểm A thuộc đg thẳng d, kí hiệu A ∈ d.

– Điểm B không thuộc  đg thằng d, kí hiệu B ∉ d.

Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 104, 105.

Bài 1. Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình 6.

hinh6

Giải bài 1:dap-an-bai-1

–  Trong hình còn 4 điểm chưa đặt tên, ta dùng 4 chữ  cái in hoa , chẳng hạn A,B,C,D để đặt tên cho 4 điểm đó.

– Trong hình còn 2 đg thẳng chưa đặt tên, ta dùng hai chữ cái thường chẳng hạn b,c để đặt tên cho hai đg thẳng đó.


Bài 2 . Vẽ 3 điểm A,B,C và ba đường thẳng  a, b, c.

Em có thể  vẽ hình như sau:


Bài 3. Xem hình 7  để trả lời các câu hỏi sau:hinh 7 bai 3 toan 7

a, Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm  B thuộc những đườngthẳng nào? Viết trả lời bằng những ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.
b, Những đườngthẳng nào đi qua B, những đường thẳng nào đi qua C, ghi kết quả bằng kí hiệu.

c, Điểm D nằm trên đườngthẳng nào và không nằm trên đườngthẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

Đáp án: a,  Điểm A thuộc 2 đường.thẳng  n và q : A ∈ n, A ∈ q.
Điểm B thuộc ba đường.thẳng m,n và p : B ∈ m, B ∈ n,  B ∈ p.

b, Ba đgthẳng m,n, p đi qua điểm B: B ∈ m, B ∈ n , B ∈ p.

Hai đgthẳng m,q đi qua điểm C: C ∈ m, C ∈ q

c, Điểm D nằm trên  đường thẳng q và không nằm trên ba đường thẳng m,n,p: D ∈ q, D ∉ m, D ∉ n, D ∉ p.


Bài 4. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a, Điểm C nằm trên đường thẳng a.

b, Điểm B nằm ngoài đường thẳng b

Em có thể vẽ như hình dưới đây:


Bài 5. Vẽ hình theo các kí hiệu sau: A ∈ p; B ∉ q

dap an bai 5

Vẽ đườngthẳng p rồi lấy điểm A nằm trên đường  thẳng đó.

Vẽ đườngthẳng q rồi lấy điểm B nằm ngoài đường thẳng đó.

 


Bài 6 trang 105 Toán 6 tập 1. Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đg thẳng m điểm B không thuộc đg thẳng m.

a, Vẽ hình và kí hiệu.

b, Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đgthẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí  hiệu.

c, Có những điểm không thuộc đg thẳng m mà khác với điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế  và viết kí hiệu.

Lời giải: a, A ∈ m; B ∉ m.dap-an-bai-6

b, có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đg thẳng m, chẳng hạn hai điểm C và D: C ∈ m, D ∈ m.

c, Có những điểm khác  mà không thuộc  đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm M và N: M ∉ m, N ∉ n


Bài 7 trang 105 Toán 6:

Đố:  Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải hình ảnh của một đường thẳng không ?

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng.

CHIA SẺ