Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Giải bài 6,7,8 ,9,10 trang 75 Toán 6 tập 2: Góc

Tóm tắt kiến thức và giải bài 6,7,8 ,9,10 trang 75 SGK Toán 6 tập 2: Góc

A. Tóm tắt kiến thức: Góc

1. Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc

Gốc chung là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

Đặc biệt: góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

2.  Điểm nằm trong góc

Khi hai tia Ox và Oy không đối nhau, điểm M gọi là điểm nằm trong góc xOy hay tia OM nằm trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox và Oy


B. Đáp án và hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa trang 75 Toán 6 tập 2: Góc

Bài 6. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Advertisements (Quảng cáo)

a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là … Điểm O là…  Hai tia Ox, Oy là…

b) Góc RST có đỉnh là …, Có cạnh là …

c) góc bẹt là …

Giải. a) Góc xOy; đỉnh; Hai cạnh.

b) S; SR và ST.

c) Góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 7. Quan sát hình 7 rồi điền vào bảng sau:

Hình

Tên  góc

(cách viết thông thường)

Tên đỉnh

Tên cạnh

Tên góc

(Cách viết kí hiệu)

a

Góc yCz, góc zCy, góc C

C

Cy,Cz

b

……………………… …………………… …………………….

c

……………………….. …………………… ……………………..

Đáp án:

Hình

Tên  góc

(cách viết thông thường)

Tên đỉnh Tên cạnh

Tên góc

(Cách viết kí hiệu)

a Góc yCz, góc zCy, góc C C Cy,Cz  
b Góc MTP, PTM,  T

Góc TMP, PMT,M

Góc TPM, MPT,P

T

M

P

TM,TP

MT,MP

PT,PM

 

c Góc xPy,yPx,P

Góc ySz,zSy

P

S

Px, Py

Sy, Sz


Bài 8 trang 75. Đọc và kí hiệu tên các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc ?

Đáp án: Góc BAC, kí hiệu ∠BAC

Góc CAD, Kí hiệu ∠CAD

Góc BAD, kí hiệu ∠BAD

Có tất cả 3 góc.


Bài 9. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nằm giữa hai tia… .

Giải: Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nằm giữa hai tia..Oy,Oz


Bài 10 trang 75 Toán hình 6 tập 2. Lấy ba điểm không thẳng hàng A,B,C. Gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm trong cả 3 góc BAC, ACB,CBA.

Hình vẽ sau khi hoàn chỉnh

Advertisements (Quảng cáo)