Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Giải bài 24,25,26 ,27,28,29 trang 84,85 Toán 6 tập 2: Vẽ góc cho biết số đo

Tóm tắt kiến thức và giải bài 24,25,26 trang 84; bài 27,28,29 trang 85 SGK Toán 6 tập 2: Vẽ góc cho biết số đo

1. Cho tiaOx, Vẽ ∠xOy sao cho ∠xOy =  mo (0o< m < 180o)

– Đặt thước đo góc sao cho tâm thước trùng với ∠O của Ox và tia Ox đi qua vạch 0o

– Kẻ Oy qua vạch  m của thước.

Nhận xét:Trên nửa mặt phẳng cho trước có bờ chứa Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tiaOy sao cho:
∠xOy =  mo

2. Dấu hiệu nhận biết tia nằm giữa 2tia

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa Ox có hai tia Oy, Oz mà ∠xOy < ∠xOz thì Oy nằm giữa hai Ox, Oz

 Gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa trang 84,85 Toán 6 tập 2:

Bài 24. Vẽ ∠xBy có số đo bằng  450                               

Hướng dẫn : Vẽ Bx, sau đó trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa Bx vẽ By sao cho ∠xBy = 450

Giải: Vẽ hình như sau:


Bài 25. Vẽ ∠IKM có số đo bằng 1350

Có thể vẽ như hình sau:

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 26 trang 84. Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo góc đó trong bốn trường hợp sau(h.35)

a) ∠ BAC = 200

b) ∠xCz=   1100

c) ∠yDx= 800

d) ∠EFy= 1450

 width=

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 27 trang 85. Trên cùng một mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao  cho:

Tính số đo ∠BOC.

Giải: Hai tiaOB, OC cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tiaOA mà:

∠COA < ∠BOA nên OC nằm giữa hai OA,OB

suy ra ∠COA + ∠COB = ∠BOA

hay 550  +  ∠COB = 1450

Vậy : ∠COB = 1450 – 55=  900


Bài 28 trang 85 Toán 6 tập 2. Trên mặt phẳng, cho tia Ax. Có thể vẽ được mấy tia Ay sao cho  ∠xAy =  500

Có thể vẽ được hai tia như hình bên.


Bài 29 hình 6. Gọi Ot, Ot’ là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua O.

Tính số đo các ∠, tOt’.

∠yOx = 180º (góc bẹt)

Hai ∠xOt và ∠yOt kề bù nên:

∠yOx = 180º (góc bẹt)
∠yOt = 180º – ∠xOt
∠yOt = 180º – 30º
∠yOt = 150º

Ot’ và Ot cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ Oy mà  ∠yOt’ < ∠yOt  nên Ot’ nằm giữa hai Oy và Ot, suy ra : ∠yOt’ + ∠t’ot = ∠t’ot

Thay số ta được: 600+  60=  1200

Suy ra: ∠t’ot = 900

Advertisements (Quảng cáo)