Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Giải bài 11,12, 13,14,15 ,16,17 trang 79,80 Toán 6 tập 2: Số đo góc

Chương 2 hình 6: giải bài 11,12,13,14 trang 79; bài 15,16,17 trang 80 SGK Toán 6 tập 2 Số đo góc.

Bài 11. Nhìn hình 18 Đọc số đo của các ∠xOy, xOz, xOt.

∠xOy = 50º, ∠xOz = 100º, ∠xOt = 130º


Bài 12. Đo các ∠BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy.

Ta dùng thước đo thấy 3 cạnh AB, BC, AC bằng nhau nên suy ra ΔABC là tam giác đều. Mà 3 góc trong tam giác đều bằng 60º.

Vậy ta rút ra kết luận:


Bài 13 trang 79. Đo các ∠ILK, IKL, LIK ở hình 20

Ta có góc: ∠LIK là góc vuông nên ∠LIK = 90º

Advertisements (Quảng cáo)

Tam giác ΔLIK là tam giác vuông cân tại I nên 2 góc đáy = 45º

Kết luận: ∠LIK = 90º ;∠ILK = 45º; ∠IKL = 45º.


Bài 14 trang 79. Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn,tù ,bẹt.

Dùng góc vuông của êke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc.

 Góc vuông: 1,5.                   Góc nhọn:  3,  6.

Góc tù:  4.                                  Góc bẹt: 2

Advertisements (Quảng cáo)

Kết  quả đo:


Bài 15 trang 80 Toán 6 tập 2. Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc(Gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc đó lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 10 giờ.

Giải: Vào lúc 6 giờ đúng, kim giờ và kim phút thẳng hàng với nhau, chúng tạo thành góc 180º

Do: 180º : 6 = 30º nên mỗi giờ kim đồng hồ quay được góc 30º

Góc giữa hai kim:

– lúc 2 giờ là: 30º . 2 = 60º

lúc 5 giờ là: 30º . 5 = 150º

lúc 10 giờ là: 30º . 2 = 60º

lúc 3 giờ là: 30º . 3 = 90º

lúc 6 giờ là: 30º . 6 = 180º


Bài 16. Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng gọi xOy là một góc và gọi là “Góc không”. Số đo của góc là 0º. Tìm số đo của góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 12 giờ.

Giải. Lúc 12h kim giờ và kim phút trùng nhau, nên số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ lúc 12h là 0º.


Bài 17. Đố: Một em học sinh đề nghị làm một thước đo góc hình chữ nhật như hình 22, các đoạn thẳng trên các cạnh BC,CD,DA có độ dài bằng nhau.

Hãy đo để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai.

Thước đo này sai.

Advertisements (Quảng cáo)