Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Giải bài 33,34,35, 36,37,38, 39 trang 115, 116 Toán 6 tập 1:...

Giải bài 33,34,35, 36,37,38, 39 trang 115, 116 Toán 6 tập 1: Đoạn thẳng

CHIA SẺ

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 33 trang 115, Bài 34, 35, 36, 37, 38, 39 trang 116 SGK Toán 6 tập 1: Đoạn thẳng – hình học 6.

Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

doan thang _Hinh lop 6

Đoạn thẳng AB hay còn gọi là đoạn thẳng BA

2. Khi đoạn hai đoạn thẳng hoặc một đoạn thẳng cắt một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng với chỉ có một điểm chung, ta nói chúng cắt nhau.

hai doan thang cat nhau

 

Gợi ý giải bài tập đoạn thẳng trang 115, 116 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

Bài 33. Điền vào chỗ trong trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ  là hình gồm…

Giải. a) Hình gồm hai điểm R,S và tất cả các điểm nằm giữa R và S được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm R,S được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ  là hình gồm hai điểm P,Q và tất cả các điểm nằm giữa P,Q


Bài 34 trang 116. Trên đường thẳng a lấy 3 điểm A,B,C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả ? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy.

BAI-34

Có ba đoạn AB, AC, BC.


Bài 35 trang 116 Toán 6 tập 1. Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M  nằm ở đâu? Em hãy chọn cậu trả lời đúng trong các câu sau:

a) Điểm M phải trùng với điểm A.

b) Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.

c) Điểm M phải trùng với điểm B.

d) Điểm M hoặc trùng với điểm A hoặc nằm giữa hai điểm A và B hoặc trùng với điểm B.

Câu trả lời đúng là:  D

Lưu  ý: Điểm M bất kì thuộc đoạn thẳng AB thì có điểm M có thể trùng với điểm A, hoặc điểm B hoặc điểm nằm giữa hai điẻm A và B theo định nghĩa. Thật là thiếu sót nếu ngộ nhận điểm M chỉ nằm giữa hai điểm A và B.


Bài 36 trang 116. Xét 3 đoạn thẳng AB,BC,CA trên hình 36 và trả lời các câu  hỏi sau:bai 36

a) Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không ?

b) Đường thẳng a có cắt những đoạn thẳng nào không?

c) Đường thẳng a có không cắt những đoạn thẳng nào?

Đáp án: a) Không;             b) AB và AC;                       c) BC


Bài 37. Lấy ba điểm không thẳng hàng A,B,C vẽ hai tia AB và  AC, sau đó vẽ tia Ax cắt đoạn BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và C.

bai-37


Bài 38 Toán 6 tập 1

hinh 37Vẽ hình 37 vào vở rồi tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bẳng ba màu khác nhau.

Các em có thể tự vẽ hình và tô màu theo đề bài.

Lưu ý:  Cần nhớ rằng đoạn thẳng bị giới  hạn ở hai đầu; tia chỉ bị giới hạn ở một đầu còn đường thẳng thì không bị giới hạn ở cả 2 phía.


Bài 39.

hinh 38Vẽ hình 38 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE,BD cắt nhau tại I và vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại k. Vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L.

Kiểm tra xem các điểm I,K,L có thẳng hàng hay không.

bai-39
Ba điểm I,K,L thẳng hàng.
CHIA SẺ