Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12

Thi học kì 1 lớp 12 năm 2019 môn Văn trường THPT Nguyễn Hữu Thọ: Anh chị hiểu như thế nào về tựa đề quyển sách “Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao”

CHIA SẺ

Anh chị hiểu như thế nào về tựa đề quyển sách “Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao” … trong Đề thi học kì 1 lớp 12 năm 2019 môn Văn trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

Đề bài 

I. ĐỌC HIỂU (3 điểm)

Đọc văn bản và trả lời câu hỏi:

… Thật ra, cuộc đời ai cũng có những lúc không biết nên làm thế nào mới phải. Khi ấy, ba tôi dạy rằng, ta chỉ cần nhớ nguyên tắc sống cơ bản cực kì ngắn gọn: trước hết hãy tôn trọng người khác rồi sau đó, nghe theo chính mình. Hãy tôn trọng. Bởi cuộc đời là muôn mặt và mỗi người có một cách sống riêng biệt. Chẳng có cách sống này là cơ sở để đánh giá cách sống kia. John Mason có viết một cuốn sách tựa đề “Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao”. Tôi không biết nó đã được dịch ra tiếng Việt chưa, nhưng đó là một cuốn sách rất thú vị. Nó khiến tôi nhận ra rằng mỗi con người đều là một nguyên bản, duy nhất, độc đáo và đáng tôn trọng.

(Theo Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm là hữu hạn …, NXB văn học, 2015)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?

Câu 2: Theo đoạn trích trên, vì sao phải “tôn trọng người khác”?

Câu 3: Anh chị hiểu như thế nào về tựa đề quyển sách “Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao” được nêu ra trong đoạn trích?

Câu 4: Thông điệp được rút ra từ đoạn trích trên là gì?

II. LÀM VĂN (7 điểm)

Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh:

… Con sóng dưới lòng sâu,
Con sóng trên mặt nước,
Ôi con sóng nhớ bờ,
Ngày đêm không ngủ được,
Lòng em nhớ đến anh,
Cả trong mơ còn thức.

Dẫu xuôi về phương bắc,
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ,
Hướng về anh – một phương.

(Ngữ văn 12, tập một, NXBGD – 2009, tr 155 – 156)