Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12

Đề thi học kì 1 năm 2019 lớp 12 trường THPT Đức Huệ môn Văn: Từ câu nói “Rằng cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở nơi này thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn.”, anh chị rút ra được bài học gì?

CHIA SẺ

Từ câu nói “Rằng cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở nơi này thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn.”, anh chị rút ra được bài học gì? … trong Đề thi học kì 1 năm 2019 lớp 12 môn Văn trường THPT Đức Huệ

Đề bài

I. Đọc hiểu (3đ) Đọc phần trích sau và thực hiện yêu cầu:

  (1) Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này. (…) Rằng cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở nơi này thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô-la kiếm được do công sức của mình bỏ ra còn quý hơn nhiều so với năm đô-la nhặt được trên hè phố…

   (2) Xin hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cho cháu tránh xa sự đố kị. Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu rằng những kẻ hay bắt nạt người khác là những kẻ dễ bị đánh bại nhất….

(Trích thư Tổng thống Mĩ Lin-Côn gửi thầy hiệu trưởng của con trai mình, trong Những câu chuyện về người thầy).

Quảng cáo

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích trên.

Câu 2: Trong đoạn văn (2) của phần trích trên, tổng thống Mĩ Lin-côn muốn nhà trường dạy cho con trai mình những điều gì?

Câu 3: Chỉ ra hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu sau:”xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô-la kiếm được do công sức của mình bỏ ra còn quý hơn nhiều so với năm đô-la nhặt được trên hè phố…” 

Câu 4: Từ câu nói “Rằng cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở nơi này thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn.”, anh chị rút ra được bài học gì?

II. Làm văn (7 điểm)

Anh chị hãy phân tích đoạn thơ sau:

“Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa…” mẹ thường hay kể
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết tròng tre mà đánh giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Cái kèo, cái cột thành tên
Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đất Nước có từ ngày đó…”

(Đất nước – Trích trường ca Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm)