Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12 Đề và đáp án đề thi học kì 1 lớp 12 toán...

Đề và đáp án đề thi học kì 1 lớp 12 toán Sở GD & ĐT Cần Thơ

CHIA SẺ

Đề Thi và đáp án đề thi học kì 1 lớp 12  Môn Toán năm 2015 – 2016 của Sở GD & ĐT Cần Thơ. Thời gian làm bài 180 phút. Đề thi gồm có 9 câu.

1 (1,0 điểm).

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:

y = (2x + 1)/(x – 1)

2 (1,0 điểm).

Tìm cực trị của hàm số y = (x2 + x + 2)/(x – 1)

3 (1,0 điểm).

Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số:

y = x4 – 2x3 – 5x2 + 2 trên đoạn [0; 3]

4 (1,0 điểm).

Dựa vào đồ thị của hàm số ở hình bên, hãy cho biết:

2015-12-15_230346

+ Các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

+ Cực trị của hàm số.

+ Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-1; 1]

5 (1,0 điểm)

a) Cho log23 = a, tính log1224 theo a.

b) Tính hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x)= 5x-1 + ln(2x – 1) tại điểm có hoành độ x = 1

Quảng cáo

Quảng cáo

6 (1,5 điểm) Giải các phương trình sau trên tập số thực:

a) log√2 (x3 – 6x2 + 8x + 2) = 2

b) 25 x^2 – 5x + 3 + 24,5 x^2 – 5x + 2 – 1 = 0

7 (0,5 điểm).

Một  mặt phẳng qua trục của hình trụ và cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông cạnh bằng 2a. Tính theo a diện tích toàn phần của hình trụ và thể tích của khối trụ.

8 (2,0 điểm).

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B, AB = BC = a√3, AD = 2BC, đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), đường thẳng SC tạo với mặt phẳng (ABCD) một góc bằng 600. Gọi E là trung điểm của cạnh S
C.Tính theo a:

a). Thể tích của khối chóp S.ABCD.

b) Thể tích của khối tứ diện EACD.

c) Khoảng cách từ điểm E đến mặt phẳng (SAD)

9 (1,0 điểm). Người ta cần xây một hồ chứa nước với dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 500/3 m3. Đáy hồ là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để xây hồ là 500.000 đồng/m2. Hãy xác định kích thước của hồ nước sao cho chi phí thuê nhân công thấp nhất. Tính chi phí đó.


Đáp án đề thi học kì 1 lớp 12 Toán sở GD&ĐT Cần Thơ

Đáp án câu 1 - Thi HKI ớp 12 - Cần Thơ
Đáp án câu 1 – Thi HKI lớp 12 – Cần Thơ
Đáp án câu 2 - Thi HKI ớp 12 - Cần Thơ
Đáp án câu 2 – Thi HKI lớp 12 – Cần Thơ
Đáp án câu 3,4 - Thi HKI ớp 12 - Cần Thơ
Đáp án câu 3,4 – Thi HKI lớp 12 – Cần Thơ
Đáp án câu 5 - Thi HKI ớp 12 - Cần Thơ
Đáp án câu 5 – Thi HKI lớp 12 – Cần Thơ
Đáp án câu 6 - Thi HKI ớp 12 - Cần Thơ
Đáp án câu 6 – Thi HKI lớp 12 – Cần Thơ
Đáp án câu 7 - Thi HKI ớp 12 - Cần Thơ
Đáp án câu 7 – Thi HKI lớp 12 – Cần Thơ

Đáp án câu 8 - Thi HKI ớp 12 - Cần Thơ

Đáp án câu 8 b,c - Thi HKI ớp 12 - Cần Thơ
Đáp án câu 8 – Thi HKI lớp 12 – Cần Thơ
Đáp án câu 9 - Thi HKI lớp 12 - Cần Thơ
Đáp án câu 9 – Thi HKI lớp 12 – Cần Thơ

Chú ý:

Mọi cách giải khác đúng đều được điểm tối đa của phần đó.

Điểm toàn bài được làm tròn theo qui định.

Tải về đề thi và đáp án: De va DA HK1Toan 12TpCan THo_Dethikiemtra.com

Quảng cáo

CHIA SẺ