Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 môn Sử – THPT Trần Văn Quan 2019: Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Mĩ dự trữ bao nhiêu trữ lượng vàng của thế giới?

Dưới đây là để kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Lịch Sử lớp 12 năm học 2019 – 2020 được trường THPT Trần Văn Quan tổ chức thi – có đáp án.

Câu 1: Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ Hai là

A. các nước thắng trận cùng nhau liên kết để lãnh đạo toàn thế giới.

B. một trận tự thế giới mới hình thành hoàn toàn do phe tư bản chủ nghĩa thao túng.

C. các nước tư bản thắng trận áp đặt sự thống trị của mình đối với các nước bại trận.

D. thế giới hình thành “hai cực” do Liên Xô và Mỹ đứng đầu mỗi bên.

Câu 2: Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời Tổng thống Mĩ (từ Truman đến Nich xơn) là

A. chuẩn bị tiến hành « Chiến tranh tổng lực ».

B. theo đuổi « Chủ nghĩa lấp chỗ trống »

C. xác lập một trật tự thế giới có lợi cho Mĩ.

D. ủng hộ « Chiến lược toàn cầu ».

Câu 3: Sự việc được coi là bắt đầu đánh dấu giai đoạn hoạt động khởi sắc của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)là

A. năm 2007, 10 nước thành viên ký bản Hiến chương ASEAN.

B. cuộc chiến đấu chống Mĩ của nhân dân Đông Dương kết thúc (1975)

C. từ 5 nước thành viên đến năm 1999 ASEAN có 10 nước thành viên.

D. các nước ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác – Hiệp ước Baly (1976).

Câu 4: Ý nghĩa nào dưới đây giải thích không đúng về lí do dẫn đến sự ra đời của của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

A. Các nước bước vào phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn cần tăng cường hợp tác.

B. Các nước muốn hạn chế ảnh hưởng từ các nước lớn bên ngoài đến khu vực.

C. Trung Quốc đang bành trướng trong vấn đề biển Đông, buộc các nước phải liên kết.

D. Sự hoạt động có hiệu quả của các tổ chức hợp tác khu vực trên thế giới đã cổ vũ.

Câu 5: Đặc điểm không phản ánh đúng tình hình nước Mĩ 20 năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

A. nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng.

B. kinh tế Mĩ vượt xa Tây Âu và Nhật Bản.

C. trở thành trung tâm kinh tế tài-chính lớn nhất của thế giới .

Advertisements (Quảng cáo)

D. kinh tế Mĩ chịu sự cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản.

Câu 6: Đâu không phải là nguyên nhân phát triển nền kinh tế Mĩ?

A. Chi phí quốc phòng hàng năm thấp.

B. Áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

C. Chính sách điều tiết, quản lý có hiệu quả của nhà nước.

D. Buôn bán vũ khí trong chiến tranh.

Câu 7: Việt Nam gia nhập ASEAN (1995) đã đem lại nhiều cơ hội lớn để nước ta thực hiện mục tiêu đổi mới đất nước là một nhận định đúng ,ngoại trừ việc:

A. Nền kinh tế bị cạnh tranh khốc liệt, bản sắc văn hóa dân tộc có nguy cơ bị sói mòn.

B. Thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài để phát triển kinh tế.

C. Mở rộng giao lưu trao đổi văn hóa, giáo dục, với bên ngoài.

D. Nền kinh tế có sự chuyển biến tích cực, địa vị quốc tế không ngừng được nâng cao.

Câu 8: Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược phát triển kinh tế hướng nội với mục tiêu

A. đẩy mạnh công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.

B. nhanh chóng xóa bỏ nhèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.

C. phát triển các nghành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa.

Advertisements (Quảng cáo)

D. lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất.

Câu 9: Vào năm 1945, những quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập?

A. Đông Ti-mo, Inđônêxia. B. Inđônêxia,Việt Nam, Lào.

C. Thái Lan, Việt Nam, Lào. D. Sin-ga-po,Việt Nam, Lào.

Câu 10: Một trong những vai trò của Liên hợp quốc là

A. giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới.

B. góp phần giải quyết xung đột ở nhiều nơi trên thế giới.

C. giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục…

D. tăng cường hợp tác về kinh tế giữa các quốc gia.

Câu 11: Trước chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam A đều là thuộc địa của các nước Âu- Mĩ , ngoại trừ

A. Đông Ti-mo.   B. Sin-ga-po.   C. Phi-líp-pin.   D. Thái Lan.

Câu 12: Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Mĩ dự trữ bao nhiêu trữ lượng vàng của thế giới?

A. 1/4 trữ lượng vàng của thế giới.

B. 2/4 trữ lượng vàng của thế giới.

C. 3/4 trữ lượng vàng của thế giới.

D. 1/2 trữ lượng vàng của thế giới.

Câu 13: WHO là tên viết tắt của tổ chức

A. y tế thế giới.          B. lương thực thế giới.

C. nhi đồng thế giới.   D. thương mại thế giới.

Câu 14: Sau năm 1945, nhiều nước Đông Nam Á vẫn phải tiếp tục cuộc đấu tranh để giành và bảo vệ độc lập vì

A. Thực dân Pháp và Mĩ xâm lược trở lại.

B. Thực dân Mĩ và Hà Lan xâm lược trở lại.

C. Mĩ ủng hộ thực dân phương Tây xâm lược trở lại.

D. Thực Dân Âu-Mĩ quay trở lại tái chiếm Đông Nam Á.

Câu 15: Chiến lược toàn cầu của Mĩ với 3 mục tiêu , theo em mục tiêu nào có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam?

A. Đàn áp phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.

B. Khống chế các nước tư bản đồng minh của Mĩ.

C. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D. Ngăn chặn và tiến tới tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 môn Sử – THPT Trần Văn Quan 2019

 

Advertisements (Quảng cáo)