Trang Chủ Lớp 11 Khảo sát chất lượng lớp 11

Đề cương ôn hè môn Lý lớp 10, KSCL lớp 11 năm 2015

CHIA SẺ

Đề cương ôn hè môn Lý lớp 10, KSCL lớp 11 năm 2015 Trường THPT Hoàng Văn Thụ.             

Tổ : Vật lý.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2014 – 2015.

Nội dung :

 1. Chương : Các định luật bảo toàn.
 • Định luật bảo toàn động lượng. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng.
 • Công và công suất.
 • Động năng. Định lý động năng.
 • Thế năng. Thế năng trọng trường.
 • Thế năng đàn hồi.
 • Định luật bảo toàn cơ năng.
 1. Chương : Chất khí.
 • Định luật Bôilơ – Mariốt.
 • Định luật Saclơ.
 • Phương trình trạng thái của khí lý tưởng.
 1. Chương: Cơ sở nhiệt động lực học
 • Nội năng và sự biến thiên nội năng
 • Các nguyên lí nhiệt động lực học
 1. Chương: Chất rắn – chất lỏng. Sự chuyển thế.
 • Sự nở vì nhiệt của vật rắn.
 • Các hiện tượng căng bề mặt chất lỏng

* Chú ý : Các dạng bài tập trong các chương  trên trong SGK và SBT.